Cestná doprava

IRU podporuje multimodálne terminály

IRU podporuje multimodálne terminály. Európa potrebuje multimodálne nákladné terminály na budovanie synergií medzi cestnou a železničnou dopravou.

International Road Transport Union (IRU – Medzinárodná únia cestnej dopravy) navštívila medzinárodný multimodálny terminál CFL v Bettembourg-Dudelange v Luxemburgu. Počas návštevy sa zástupcovia cestnej a železničnej dopravy zamerali na potrebu vybudovať v Európe viac multimodálnych nákladných terminálov a na podporu spolupráce medzi cestnou a železničnou dopravou.

CFL, najmodernejší terminál s celkovou ročnou kapacitou 600 000 TEU, má ideálnu polohu ako medzinárodný uzol na križovatke multimodálnych prepravných tokov prichádzajúcich z Európy a mimo nej, pracuje s kontajnermi aj návesmi. Spoločnosť má zabezpečené parkovisko vyhradené pre nákladné vozidlá prichádzajúce do logistického centra Eurohub South. Ponúka bezpečné parkovacie miesta pre nákladné autá s návesmi a priamy prístup z intermodálneho terminálu.

Raluca Marian, riaditeľka IRU pre EU Advocacy, povedala: „Vidieť v akcii najmodernejší terminál s jasným cieľom čo najlepšie slúžiť svojim zákazníkom, ktorými sú prevádzkovatelia cestnej dopravy, je zážitok. V reálnom živote je to všetko o efektívnej doprave a spolupráci medzi jednotlivými druhmi dopravy. Toto by mali mať politici na pamäti pri tvorbe politík, namiesto toho, aby stavali rôzne módy do opozície a nastavovali umelé hierarchie oddelené od každodennej reality.“

Raluca Marian, riaditeľka IRU

IRU podporuje multimodálne terminály

Počas návštevy IRU s UIRR (Medzinárodná únia pre cestnú a železničnú kombinovanú dopravu) a vedúci predstavitelia CFL preskúmali možnosti zlepšenia spolupráce medzi prevádzkami cestnej a železničnej dopravy. Zhodli sa, že prebiehajúca revízia transeurópskej dopravy (TEN-T) má potenciál posilniť komplementaritu medzi cestnou a železničnou dopravou stimulovaním investícií do terminálov multimodálnej nákladnej dopravy v celej EÚ.

Je však sklamaním, že v rámci rokovaní Rady sa členské štáty EÚ zdráhali zaviazať k rozvoju terminálov multimodálnej nákladnej dopravy a zrušili záväzné termíny na výstavbu terminálov spojených s mestskými uzlami. IRU a Európska federácia pracovníkov v doprave zdôraznili dôležitosť multimodálnych nákladných terminálov v spoločnom liste v novembri 2022. Spolu s revíziou TEN-T by revízia smernice o kombinovanej doprave a pravidiel o hmotnostiach a rozmeroch, ktorá sa očakáva v druhom štvrťroku 2023 ako súčasť balíka ekologickejšej nákladnej dopravy, mohla poskytnúť ďalšie príležitosti na zlepšenie synergií medzi cestnou a železničnou dopravou.

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB, zdroj: IRU

Prečítajte si aj

Back to top button