Cestná doprava

O letnej údržbe pozemných komunikácií sa bude hovoriť na seminári SCS

Advertisement

Téme letnej údržby pozemných komunikácií sa bude venovať odborný seminár, ktorý organizuje Slovenská cestná spoločnosť (SCS).

"Cieľom prvého seminára letnej údržby pozemných komunikácií je upriamiť pozornosť odbornej a laickej verejnosti na aktuálnu problematiku prevádzky a údržby pozemných komunikácií v SR. Táto problematika je aktuálna predovšetkým z pohľadu spoločensko-ekonomických zmien a výhľadových zámerov v predmetnej oblasti cestného hospodárstva do blízkej budúcnosti," informuje SCS a dodáva, že seminár je určený pre odborníkov zo štátnej a verejnej správy, samosprávy, vysokých škôl, organizácií a firiem pôsobiacich v oblasti cestného hospodárstva. Na seminári sa zúčastnení dozvedia viac z oblasti legislatívy, technológie údržby, údržby mostov, tunelov a ostatných cestných objektov a tiež o vplyve údržby na životné prostredie. Seminár sa uskutoční 2. a 3. júna v Tatranskej Lomnici pod záštitou generálneho riaditeľa sekcie cestnej dopravy a pozemných komunikácií Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR  Ivana Kúdelu. Vznik a existencia Slovenskej cestnej spoločnosti je výsledkom dlhodobého vývoja, ktorý prešiel viacerými zmenami. Jeho dávnym predchodcom bola Československá silniční společnost ustanovená v roku 1937 a pôsobila v uplynulých obdobiach v rôznych formách a kompetenciách. V novej forme SCS pôsobí od roku 1990 a v roku 2005 si pripomenula 15. výročie. SCS je odborné, stavovské, nepolitické a neziskové združenie fyzických a právnických osôb, ktoré pôsobia v oblasti cestného hospodárstva a cestného staviteľstva na Slovensku.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button