Cestná doprava

Nová tvár v Scanii na západe Slovenska

Spoločnosť Scania Slovakia má vlastnú priamo riadenú predajno-servisnú sieť na Slovensku. Pre oblasť západného Slovenska, teda pre Bratislavu, Nové Zámky a Nové Mesto nad Váhom nastúpil do pozície riaditeľa dílerstva Ing. Martin Grančič.

Po prvýkrát sme sa s Ing. Martinom Grančičom stretli na našej oslave 10. výročia založenia vydavateľstva LUXUR. Pozícia Scanie na Slovensku je v segmente vozidiel nad 18 ton dlhodobo veľmi dobrá a tak stojí pred novým riaditeľom dílerskej siete pre západné Slovensko dosť veľká výzva. Nielen udržať vysoké výsledky predaja, ale presadiť ešte výraznejšie značku Scania vo veľkej konkurencii v danom segmente.
 
Čo Vás viedlo k rozhodnutiu prijať tak náročnú výzvu?
 
Mám rád výzvy a pozícia riaditeľa dílerstva značky Scania obrovskou výzvou určite je. Moja pracovná kariéra bola vždy spojená so spoločnosťami, ktoré boli lídrami vo svojich segmentoch a nie je tomu inak ani v prípade Scanie. V oblasti riadenia mám niekoľkoročné skúsenosti na pozícii riaditeľa spoločnosti. Segment automotive je však pre mňa nový.
 
S akým predsavzatím prichádzate do spoločnosti Scania Slovakia?
 
Scania je vnímaná predovšetkým ako značka s vysokou spoľahlivosťou a hospodárnosťou. My dnes máme ale mnoho ďalších konkurenčných výhod, ktoré dnes komunikujeme smerom k trhu veľmi málo, alebo si ich ani sami neuvedomujeme. Napríklad disponujeme sieťou vlastných servisov, ktorá na Slovensku nemá konkurenciu. Dostupnosť náhradných dielcov je tiež bezkonkurenčná. Našou ďalšou konkurenčnou výhodou je program „Train the driver“ – program určený pre všetkých zákazníkov Scanie, kde sa vodiči učia s našimi autami jazdiť hospodárne a bezpečne. To sú všetko benefity pre našich zákazníkov, ktoré hovoria o tom, že náš potenciál je obrovský, ale musíme ich všetky ďalej rozvíjať. Zákazník si predsa v konečnom dôsledku nekupuje auto, ale služby, ktoré poskytujeme. Od finacovania cez partnerskú spoločnosť Scania Finance, tréning vodičov, dostupnosť servisnej siete a náhradných dielcov, servisný zásah na cestách v prípade potreby 7 dní v týždni, 24 hodín denne. 
 
Čo z predošlého obdobia chcete zachovať a čo rozvíjať či zlepšovať?
 
Ako som už naznačil v predchádzajúcej odpovedi, musíme si byť vedomí toho, kde sú naše silné stránky, ďalej ich rozvíjať a komunikovať smerom k zákazníkom. Za všetkým sú ale ľudia a všetky procesy tvoria práve zamestnanci. Preto mojou trvalou prioritou je rozvoj ľudského potenciálu, ktorý na dílerstve máme a získavanie nových kolegov a ich trvalé vzdelávanie. Aj najdostupnejšia sieť servisov bez kvalitných vyškolených ľudí neznamená nič. Čo sa týka ďalších priorít, už dnes musíme pracovať na ďalšom rozvoji poskytovaných služieb vo všetkých troch servisoch – v prípade Nového Mesta nad Váhom a Nových Zámkov pracujeme na rozširovaní priestorov. V prípade Bratislavy pracujeme na novej lokalite s ešte lepšou dostupnosťou a rozsahom poskytovaných služieb.
 
Perspektívou servisnej siete vo Vašej pôsobnosti sú aj klienti spoza hraníc Slovenska, ktorí začínajú využívať servisné služby na Slovensku. Sú pre Vás príťažliví aj zahraniční klienti?
 
Slovensko sa stalo dopravnou križovatkou a tovarová výmena v rámci EÚ, rovnako ako aj  medzi Európou a Áziou, narastá. Logistické parky sa budujú prakticky vo všetkých regiónoch Slovenska. To sú všetko faktory, ktoré znamenajú, že okrem domácich sa zvyšujú aj počty zahraničných dopravcov. Z pohľadu rozsahu služieb nerozlišujeme medzi domácim a zahraničným zákazníkom.

Prečítajte si aj

Back to top button