Cestná doprava

Nová cesta po 65 rokoch znova spája slovensko-poľské pohraničie

Obnovená cesta, ktorú zrekonštruovali v rámci Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013, po 65 rokoch opäť spojila slovensko-poľské pohraničie.

Vybudovaním komunikácie v okrese Bardejov a dnešným otvorením hraničného priechodu Nižná Polianka – Ozenná vzniklo najkratšie cestné spojenie medzi historickými mestami Bardejov, Jaslo a Krosno. Celkové náklady na projekt „Rozvoj cestnej infraštruktúry medzi okresmi Krosno-Jaslo-Bardejov“, ktorý v spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom (PSK) realizujú poľskí partneri, predstavujú 4,58 milióna eur. Práce boli rozdelené do štyroch etáp a rozbehli ich v auguste 2008. Od vtedy sa podarilo zrekonštruovať celkom 15,5 kilometra ciest.

Hodnota slovenskej časti projektu, ktorý zastrešuje Správa a údržba ciest PSK (SÚC PSK), prevyšuje 1,88 milióna eur a zahŕňa modernizáciu cesty III/55724 na úseku Nižná Polianka – štátna hranica v dĺžke 1,8 kilometra s kompletnou rekonštrukciou cestného telesa. Už v predchádzajúcom období zrekonštruovali slovenskí cestári viac ako kilometer poľnej cesty z prostriedkov programu INTERREG a zo zdrojov Európskej investičnej banky.    
Podľa predsedu PSK Petra Chudíka je otvorenie tohto dopravného spojenia, ktoré bolo prerušené po 2. svetovej vojne, významným krokom smerujúcim k zintenzívneniu spolupráce medzi regiónmi a prispeje k rozvoju kontaktov i obchodu. Slovenskí i poľskí predstavitelia očakávajú od otvorenia hranice výraznejší rozvoj cestovného ruchu.

Dopravná komunikácia bude slúžiť pre vozidlá do 7,5 tony, výnimku budú mať autobusy. „Konštrukčne je cesta vybudovaná na vyššiu záťaž. Tú však musia odsúhlasiť obe strany, pretože nosnosť vozovky je potrebné harmonizovať podľa nosnosti mostov a priepustov na oboch stranách hranice,“ dodáva riaditeľ SÚC PSK Vladimír Kozák. Prešovský samosprávny kraj získal z Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovensko 2007-2013 aj ďalšie finančné prostriedky na projekt Niedzica – Osturňa. Vďaka nim plánuje do novembra 2011 modernizovať na slovenskej strane hranice cestnú sieť v objeme 2,988 milióna eur.
 

Prečítajte si aj

Back to top button