Cestná doprava

Nariadil zrušiť verejnú súťaž na dodávku autobusov pre Bratislavu

Advertisement

Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) nariadil verejnú súťaž na dodávku nových autobusov pre Bratislavu v obstarávacej cene 83 miliónov eur (2,5 miliardy Sk) zrušiť. TASR to potvrdila hovorkyňa ÚVO Helena Fialová.

Dôvodom tohto rozhodnutia bola úradom akceptovaná námietka podaná neúspešným uchádzačom súťaže Mercedes-Benz Slovakia, ktorého v tejto súťaži porazila spoločnosť Auto Impex zastupujúca výrobný podnik Iveco Czech Republic. Námietka bola podaná proti vylúčeniu uchádzača z verejnej súťaže. Obstarávateľ zákazky – Dopravný podnik Bratislava (DPB), a.s., vyhlásil súťaž na nákup nízkopodlažných kĺbových autobusov pre mestskú prevádzku. "ÚVO v konaní o námietkach zistil, že postupom kontrolovaného bol porušený zákon o verejnom obstarávaní a porušenie mohlo mať zásadný vplyv na výsledok verejného obstarávania," spresnila Fialová. Medzi pochybenia kontrolovaného uviedla neúplné súťažné podklady, ktoré neobsahovali jasný a úplný opis predmetu zákazky. Kontrolovaný neuviedol ani požadovaný počet rôznych druhov autobusov s dieselovým pohonom a pohonom na zemný plyn, z čoho vyplynuli aj nejasnosti okolo predpokladanej ceny jednotlivých druhov autobusov. Kontrolovaný nariadil obhliadku, pričom pozvánky na ňu boli niektorým uchádzačom doručené až po jej uskutočnení. Kontrolovaný podal vysvetlenie k súťažným podkladom, ktoré bolo niektorým uchádzačom doručené až po lehote na predkladanie ponúk. V sumáre "vzhľadom na tieto a ďalšie pochybenia kontrolovaného subjektu v celom priebehu verejného obstarávania, ktoré nebolo možné v tomto štádiu predmetnej verejnej súťaže odstrániť iným spôsobom, úrad nariadil zrušenie použitého postupu zadávania zákazky," dodala.

zdroj: TASR, foto: internet

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button