Cestná doprava

NAD – RESS optimalizuje zelenú cestu

NAD – RESS optimalizuje zelenú cestu. Za štvrťstoročie existencie sa spoločnosť NAD – RESS vypracovala na poprednú dopravnú spoločnosť. Vo svojich začiatkoch mala 100 zamestnancov, dopravu zabezpečovalo 54 vozidiel.

Prvé zakúpené nákladné vozidlo v NAD – RESS, a. s., bolo Volvo FH12 420. V roku 2000 prichádza prvá veľká investícia – nákup 20 vozidiel Volvo, ktorými vymenili jednu tretinu všetkých vozidiel. Dôležitým vo vývoji bol aj rok 2005, v ktorom spoločnosť zaznamenala výrazný nárast počtu vozidiel z pôvodných približne 60 na 110 vozidiel. V roku 2022, keď firma oslávila 25. výročie, bolo jej súčasťou už 209 vozidiel značiek Volvo, Mercedes, Scania, Iveco a Mitsubishi a 269 zamestnancov.

Preprava s ťahačmi na LNG pre obchodný reťazec BILLA

Komplexné dopravné služby

Moderný autopark je na úrovni najmodernejších európskych dopravných spoločností a na dopravnom trhu NAD – RESS poskytuje komplexné dopravné služby v preprave tovarov od 1 t až do 26 t. Spojenie dispečingu s posádkou zabezpečujú mobilnými telefónmi, ako aj satelitnými monitorovacími systémami vo vozidlách.

V oblasti medzinárodnej prepravy (hlavné dopravné destinácie: Španielsko, Francúzsko, Anglicko, Nemecko, Belgicko a Taliansko) a vnútroštátnej prepravy prevážajú rôzne druhy tovaru (mrazený tovar, chladený tovar, klasický tovar, zvitky plechov a iné). Preprava potravín s regulovanou teplotou je monitorovaná online v súlade s predpismi ATP. Dopravné služby v rámci SR a okolitých štátov (PL, CZ, HU, AT) zabezpečujú pre popredné výrobné a obchodné spoločnosti (napríklad BILLA, GRAFOBAL).

Za úspechom dopravnej spoločnosti NAD – RESS, popri technicky vyspelom autoparku, stojí kvalitná personálna práca s vodičmi. Pravidelné školenia, monitorovania a vyhodnocovania vodičov prinášajú aj medzinárodný úspech. V rámci súťaže európskych vodičov automobilov značky Mercedes-Benz – Liga vodičov, získali jednotlivci i kolektív opakovane popredné celoeurópske umiestnenia. Od roku 2020 zastáva pozíciu generálneho riaditeľa spoločnosti NAD – RESS dovtedajší obchodný riaditeľ Ing. Pavol Kosík, ktorý prijal výzvu spoločne s klientmi znížiť emisnú stopu a hľadať vhodné environmentálne riešenia.

Alternatívne palivá

Po analýze trhu a rôznych technológií alternatívnych palív vyskúšali niekoľko systémov a rozhodli sa ísť cestou alternatívnych palív CNG a LNG. Zemný plyn predstavuje ekologickejšie palivo pre spaľovacie motory, prináša významné environmentálne výhody, a to zlepšuje kvalitu ovzdušia, eliminuje látky znečisťujúce ovzdušie vrátane veľmi nízkych emisií NO2, znižuje emisie CO2, čo prispieva k zmierňovaniu globálneho otepľovania.

Základom fungovania plniacej stanice CNG je stlačenie zemného plynu kompresorom a „vtlačenie“ plynu do tlakovej nádoby vo vozidle. Plnenie palivom CNG sa považuje za bezpečné a jednoduché. Pri LNG je zemný plyn najprv extrémne podchladený, čím sa mení jeho forma na kvapalnú. Vďaka tomu je možné výrazne zvýšiť množstvo paliva v nádrži a tým aj dojazd vozidla, a to až 3,5-násobne. Zníženie emisií záleží od značky a modelu konkrétneho vozidla, ale rozdiel môže byť obrovský.

Pri každom vozidle ide o výrazné zníženie emisií – až o 99 % pevných častíc, o 90 % uhľovodíkov s výnimkou metánu, znížením emisií CO2 približne o 15 % v porovnaní s motorovou naftou a až o 95 % v porovnaní s biometánom. S pohonom vozidiel na LNG a CNG sa spája aj značné zníženie hlučnosti pod hranicu tzv. nočnej prevádzky, čo napomáha zvýšiť kvalitu života ľudí v mestách a obciach.

Táto alternatíva sa javila aj pre diaľkovú dopravu ako dobrá náhrada nafty s približne rovnakým dojazdom. Navyše, v situácii, keď sa v rámci celej Európy tlačí na zníženie závislosti od fosílnych palív, je cesta LNG akceptovaná aj celoštátne a postupne sa aj na Slovensku budujú čerpacie stanice na LNG. Aj toto alternatívne palivo sa však považuje za prechodnú náhradu v rámci znižovania emisií. Rozšírenie autoparku o ťahače na LNG podporujú aj partneri NAD – RESS pri distribúcii pre obchodné reťazce.

Ing. Pavol Kosík, generálny riaditeľ NAS –RESS

Testovanie a posilňovanie autoparku

„V prvej fáze projektu sme otestovali viaceré značky nákladných automobilov, ktoré spĺňajú podmienky pre ekologickú dopravu. Výrobcovia nám umožnili detailne sa oboznámiť s technológiou, vysvetlili nám všetky plusy a mínusy. Po získaní reálnych výsledkov z testovania sa rozhodne o ďalšom postupe. Trh s alternatívnymi palivami sa rýchlo vyvíja a aj situácia okolo alternatívnych palív LNG a CNG sa tiež mení. Pre nás je, samozrejme, na prvom mieste rentabilita a efektívnosť prepráv, ako aj miera znižovanie ekologickej záťaže našich prepráv. Na základe vyhodnotenia týchto kritérií sa rozhodneme, ktorá zelená cesta bude pre nás najlepšia,“ hovorí Ing. Pavol Kosík, generálny riaditeľ NAS –RESS.

A dodáva: „V preprave potravín s regulovanou teplotou do hry vstupuje aj kvalita a energetická náročnosť chladiarenských agregátov. Sledujeme nové trendy a aj nové technológie na získavanie energie pre chladiarenské agregáty. Zaujíma nás trend využívania fotovoltiky na strechách nadstavieb a návesov ako doplnková energia pre chladiace agregáty.“

Zdroj
transport.sk
Editor
VIB, foto: NAD - RESS
Back to top button