Cestná doprava

Motoristi už môžu využívať obchvat Hornej Štubne cesty R3

S približne ročným predstihom dnes slávnostne odovzdali do užívania motoristickej verejnosti obchvat Hornej Štubne v okrese Turčianske Teplice.

Cesta je súčasťou budúceho severojužného ťahu rýchlostnej komunikácie R3. Mimoriadny význam obchvatu pre rozvoj regiónu Turca, ale najmä bezpečnosti cestnej premávky v obci, vyzdvihol vo svojom príhovore prvý podpredseda vlády SR a minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja SR Ján Figeľ. Ocenil, že motoristická verejnosť môže túto komunikáciu v dĺžke 4,7 km užívať skôr ako bolo plánované.
Výstavba bola financovaná z prostriedkov štátneho rozpočtu a investičné náklady predstavovali 20 miliónov eur bez DPH.

Rýchlostná komunikácia R3 povedie z Trstenej, kde nedávno takisto dokončili obchvat, cez Dolný Kubín, Turčianske Teplice až do Žiaru nad Hronom. Uviedol, že vybudovanie obchvatu je rozumné investovanie štátnych prostriedkov a prispeje k modernizovaniu cestnej siete na Slovensku. I keď ide len o polovičný profil rýchlostnej cesty, bolo to v podstate nadštandardné riešenie, pretože pred rokmi sa v tomto ťahu uvažovalo len o preložke cesty I. triedy, konštatoval minister.

Stavba sa nachádza v južnej časti Turčianskej kotliny a vyrieši predovšetkým nepriaznivú dopravnú situáciu v obci Horná Štubňa. Zhotoviteľom stavby bolo Združenie R3 Horná Štubňa Skanska – Strabag. Vedúcim členom združenia je Skanska SK, a. s. Obchvat si vyžiadal vybudovanie šiestich mostných objektov a dve mimoúrovňové križovatky. Zmluvné ukončenie stavby bolo plánované na november 2011 a následné vegetačné úpravy mali trvať až do septembra 2013, informoval generálny riaditeľ Národnej diaľničnej spoločnosti, a. s., Alan Sitár. Odovzdaním obchvatu sa podarilo odstrániť jeden z kolíznych bodov, kde je možné predpokladať zvýšenú nehodovosť. V súčasnosti prebieha výstavba aj obchvatu Tvrdošína, kde je podobný kolízny bod, dodal Sitár.

Trasa komunikácie sa z veľkej časti nachádza v komunikačnom koridore železničnej trate, čo minimalizovalo negatívne zasahovanie do okolia stavby a životného prostredia. Výstavba bola pomerne náročná najmä kvôli budovaniu mostných objektov v pomerne členitom teréne a dvojnásobnom križovaní železničnej trate. Bolo potrebné spojiť viacero technológií, doplnil projektový manažér Marián Čechovič zo Skanskej SK.
Potešenie z predčasného odovzdania obchvatu do užívania vyjadril starosta Hornej Štubne Ondrej Piški. Vyše 1600 obyvateľov tejto obce čakalo na vyriešenie nepriaznivej dopravnej situácie v obci približne 40 rokov.

Pomerne hustá premávka najmä v posledných rokoch spôsobovala nielen znečisťovanie životného prostredia, ale aj ohrozovanie chodcov, najmä detí, ktoré musia cez cestu prechádzať do školy. V posledných rokoch pri dopravných nehodách zahynulo v obci päť ľudí. Pri jednej dopravnej nehode, v dvojitej zákrute dokonca kamión narazil do rodinného domu a pristál v obývačke. Majiteľka domu sa potom z obce odsťahovala, pripomenul starosta.

 

Prečítajte si aj

Back to top button