Cestná doprava

Ministerstvo dopravy pripravuje zoznam reforiem

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR pripravuje zoznam konkrétnych investičných projektov financovaných v rámci tzv. fondu obnovy, nebude sa ti týkať len ciest.

Ministerstvo zdôraznilo, že pri tvorbe zoznamu projektov sa nezameriava len na projekty dopravnej infraštruktúry, ako sú cesty, železnice a vodná doprava. Venuje sa aj podpore cestovného ruchu, bytovej výstavby, mestského rozvoja a iným reformám a investičným projektom, ktoré spadajú do kompetencie rezortu.

Zároveň sa momentálne uskutočňuje proces identifikácie projektov určených do nového operačného programu Slovensko, ako aj do týchto nových fondov. „Snahou MDV SR bude v maximálnej možnej miere využiť všetky zdroje financovania na prekonanie značného infraštruktúrneho dlhu, ktorý na Slovensku máme, a na podporu segmentov ekonomiky, ktoré boli zásadne zasiahnuté pandémiou COVID-19,“ priblížil odbor komunikácie ministerstva.

Tiež pripomenul, že zoznam projektov pre tzv. plán obnovy má byť vypracovaný na národnej úrovni za celú Slovenskú republiku na predbežné schválenie Európskou komisiou na jeseň a jeho finálne znenie sa očakáva na jar 2021.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button