Cestná doprava

Mesto Šaľa vydalo územné rozhodnutie na stavbu obchvatu mesta

Advertisement

Mesto Šaľa ako príslušný a určený stavebný úrad vydalo minulý týždeň územné rozhodnutie o umiestnení stavby s rozhodnutím o využívaní územia na líniovú stavbu Cesta I/75 Šaľa – obchvat.

Návrh na vydanie územného rozhodnutia podala Slovenská správa ciest (SSC) v septembri 2010. Po nadobudnutí právoplatnosti územného rozhodnutia môže SSC začať s výkupom pozemkov pod budúcim obchvatom mesta a prípravou samotnej výstavy. Zástupca primátora Šale Jozef Mečiar sa domnieva, že výkup pozemkov sa začne v budúcom roku. „Teoreticky je možný aj skôr, závisí to od toho, či má SSC na tento účel peniaze v rozpočte,“ uviedol. Pripustil, že určité komplikácie vo výkupe pozemkov môže spôsobiť aj nález Ústavného súdu, podľa ktorého je vyvlastňovací zákon z roku 2007 protiústavný. „Napriek tomu toto rozhodnutie považujem za správne, pretože ani my nechceme, aby bol občan pri výkupe pozemkov poškodený,“ konštatoval Mečiar.

Výstava obchvatu Šale má oproti pôvodným zámerom už niekoľkoročný sklz. Podľa pôvodných plánov sa malo začať s výstavbou v minulom roku, trvať mala dva až tri roky. Podľa slov Mečiara je reálne začať s výstavbou v roku 2014. Obchvat dlhý takmer 12 kilometrov bude stavať Slovenská správa ciest, náklady sú vyčíslené na 66,4 milióna eur. Projekt by mal byť v plnej miere financovaný z eurofondov. Trasa obchvatu vyplynula z posúdenia z hľadiska vplyvov na životné prostredie z piatich spracovaných variantov kombináciou piateho a prvého variantu.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button