Cestná doprava

MDPT rokovalo s krajinami V4 o mýtnom systéme

O súčasnom stave mýtnych systémov a možnej interoperabilite rokovalo Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií (MDPT) SR s predstaviteľmi krajín V4.
 

"Zástupcovia sa zaoberali súčasným stavom spoplatňovania cestnej infraštruktúry v krajinách V4. Hlavným bodom rokovania boli pozície jednotlivých krajín k ostatnej verzii návrhu smernice Európskeho parlamentu a Rady o poplatkoch za používanie určitej dopravnej infraštruktúry ťažkými nákladnými vozidlami," informuje o stretnutí, ktoré sa uskutočnilo 29. októbra v Bratislave, rezort dopravy. Dodáva, že novela smernice je jednou z priorít francúzskeho predsedníctva v oblasti dopravnej politiky. Účastníci sa dohodli aj na výmene informácií a koordinácii prípravy stanovísk k návrhu smernice.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button