Cestná doprava

Magistrála pre Európu víta financie z EÚ na dopravný projekt č. 17

Poskytnutie 438 miliónov eur (13,140 miliardy Sk) zo strany Európskej únie (EÚ) na rozvoj cezhraničných úsekov a prekonanie prekážok pri železničnom prioritnom projekte č.17 zo západnej do strednej Európy, privítala vo vyhlásení iniciatíva Magistrála pre Európu. Ide o financie z programov na roky 2007-2013.

Rozsiahle vyhlásenie podpísali vo štvrtok 22. januára vo Viedni jej predseda a primátor Karlsruhe Heinz Fenrich, primátor Bratislavy Andrej Ďurkovský a výkonný radca mesta Viedeň Rudi Schicker v rámci valného zhromaždenia. Iniciatíva združuje samosprávu, obchodné a priemyselné komory pozdĺž železničnej magistrály Paríž-Bratislava/Budapešť. Jej cieľom je podpora kontinuálnej prestavby koľajovej cesty na vysoko-výkonnú trasu pre osobnú a nákladnú dopravu. Rovnako aj jej optimálne prepojenie s miestnou a regionálnou dopravou pozdĺž jej osi. Vo vyhlásení sa vítajú konkrétne kroky EÚ, Slovenska, Nemecka, Rakúska a Francúzska. Zo strany SR je to napríklad podpísanie memoranda o spoločnom postupe v príprave, realizácii a využívaní železničnej infraštruktúry v Bratislave, ktorú vybudujú v rámci TEN-T 17 pre integráciu mestskej koľajovej dopravy a železničnej dopravy. Dokument podpísali v roku 2007 Ministerstvo dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, Železnice SR a hl. mesto SR Bratislava. Podľa uvedeného vyhlásenia je nevyhnuté vziať do úvahy význam uzla TEN Viedeň-Bratislava ako centra komplexného dopravného uzla. Jeho ramená siahajú do Baltického, Jadranského a Čierneho mora a do Atlantického oceánu. Ďalej ide o to, aby zodpovedné štáty a železničné spoločnosti pokračovali v odstraňovaní medzier vo viacerých úsekoch magistrály, medzi nimi i úseku Viedeň-Bratislava. Mala by tu vzniknúť nová trať – Götzendorfská vetva – ako súčasť koncepcie tratí na rozšírenie koľajovej dopravy medzi týmito mestami, ako aj na integráciu viedenského letiska Schwechat do medzinárodnej diaľkovej dopravy.

zdroj: TASR, foto: www.zilina-gallery.sk

Prečítajte si aj

Back to top button