Cestná doprava

Košice: MHD funguje podľa prázdninového grafikonu,chýbajú vodiči

Mestská hromadná doprava (MHD) v Košiciach funguje dva týždne od začiatku školského roka stále podľa "prázdninového" – redukovaného grafikonu, chýbajú vodiči a po rozsiahlej reorganizácii liniek a cestovných poriadkov vznikajú problémy. Napriek tomu, že platí ešte "prázdninový" cestovný poriadok, spoje sú výrazne posilnené a celková výprava vozidiel je vyššia ako počas bežného pracovného dňa bez školského vyučovania, reagovali dnes pre TASR z vedenia Dopravného podniku mesta Košice (DPMK), a.s. Kedy zavedú do praxe plný školský grafikon, vedenie zatiaľ nevie s určitosťou povedať.

Od 2. augusta platí v košickej MHD nové linkové vedenie, ktoré po približne 10 rokoch zásadne zmenili kvôli racionalizácii a optimalizácii dopravy a jej ekonomike. DPMK zredukoval autobusové spoje a položil dôraz na električkovú a trolejbusovú dopravu. Zmenu však sprevádzajú problémy, najmä nedostatok vodičov autobusov, vynechávanie spojov a nespokojnosť cestujúcej verejnosti.
Podľa vedenia začiatok súčasnej situácie v DPMK sa datuje niekoľko rokov dozadu, kedy neboli s potrebnou dôraznosťou riešené problémy tohto mestského podniku a MHD v meste ako celku. Nedostatočné finančné krytie na zvyšovanie miezd vodičov a obnovu vozového a strojného parku sa začínajú prejavovať vo väčšej miere práve v súčasnosti.
DPMK podľa vrcholového manažmentu vyvíja maximálne úsilie, aby sa situácia zlepšila. "Snažíme sa investovať do nových dopravných prostriedkov, stabilizovať súčasných vodičov a získať aj nových postupným zvyšovaním mzdy, ponúkaním stabilizačných benefitov a v neposlednom rade aj novým linkovým vedením, ktoré malo ambíciu zvýšiť kvalitu a efektivitu cestovania", tvrdí manažment DPMK.
Od 1. augusta napríklad zvýšil zamestnávateľ vodičom hodinovú tarifnú mzdu o 7 Sk (0,23 eura) po otvorení kolektívneho vyjednávania a ukončení ich polročnej štrajkovej pohotovosti.
Nové linkové vedenie však podľa manažmentu nemôže fungovať pri častých poruchách zastaraných dopravných prostriedkoch a najmä pri pretrvávajúcom nedostatku vodičov.
"Negatívne reakcie dostávame, snažíme sa ich zapracovávať a máme snahu ďalej optimalizovať spoje tak, aby vyhovovali väčšine cestujúcej verejnosti. Práve pre zefektívnenie celého prepravného procesu došlo k presunom pracovníkov na iné pozície. Cieľom je pružne reagovať na potreby cestujúcej verejnosti a naplno využívať potenciál zamestnancov podniku", uzatvára vedenie DPMK.
S názorom vedenia, že zmena linkového vedenia bola potrebná už dávnejšie, sa stotožňuje aj predseda odborovej organizácie vodičov DPMK Vladislav Stankovič. Podľa neho finálna verzia, neustále upravovaná mestom, však nepriniesla požadovaný efekt, ale skôr problémy tak cestujúcej verejnosti, ako aj zamestnancom. Spresnil, že na prípravu cestovných poriadkov bol veľmi krátky čas, autobusová doprava išla temer celý august v provizóriu. Väčší dôraz sa dal na trolejbusovú dopravu ale nestihli sa načas vyškoliť vodiči trolejbusov.
Celý august a september to vykrývali autobusy, ktoré potom chýbali na svojich linkách. Podľa Stankoviča problém je v tom, že na vodičov trolejbusov preškoľujú vodičov autobusov, ktorých bolo aj tak málo, a preto ich bude ešte menej. Zriadilo sa veľa takzvaných prekrývaných služieb, čo neznížilo ale zvýšilo potrebu autobusov. 
Stankovič nesúhlasí s tvrdením vedenia, že pre zefektívnenie celého prepravného procesu došlo k presunom pracovníkov na iné pozície, ako aj s tvrdením, že cieľom je pružne reagovať na potreby cestujúcej verejnosti a naplno využívať potenciál zamestnancov podniku. Odborár upozornil, že nové linkové vedenie malo priniesť úspory v tom, že spoje budú hustejšie, budú na seba nadväzovať a  doprava bude prestupná. 
"Pri tvorbe cestovných poriadkov v snahe naplno využívať potenciál zamestnancov podniku dali do cestovných poriadkov veľmi rýchle časy, ktoré napriek tomu, že sa zriadilo veľa zastávok na znamenie, spôsobujú neustále meškania, na niektorých linkách v špičke aj 30 – 40 minút. Stačí však meškanie tri – štyri minúty, aby spoj, na ktorý chce cestujúci prestúpiť, medzitým odišiel. Vodiči potom slúžia ako hromozvod pre vyjadrenie nespokojnosti cestujúcich. V tom strese a neustálom kolotoči nestačia regenerovať svoje sily a aj preto stúpa ich práceneschopnosť. Vedenie podniku to nechce počuť. Ak si myslí, že ich vyžmýka ešte viac, tak dosiahne iba to, že odídu ďalší a nájdu si pokojnejšiu prácu", povedal Stankovič.
Odborár zároveň informoval, že v súčasnosti medzi nimi koluje petícia za pracovné podmienky neohrozujúce bezpečnosť jazdy. "Vodiči autobusovej a trolejbusovej dopravy v nej svojím podpisom vyjadrujú nesúhlas s nasadenými krátkymi časmi jazdy do cestovných poriadkov väčšiny liniek, ktoré nie je možné dodržať bezpečnou jazdou. Vyvoláva to neustále konflikty s cestujúcou verejnosťou kvôli pravidelnému meškaniu spojov, ktoré neumožňujú podnikom deklarovanú prestupnosť liniek. Nútia vodičov pracovať v neustálom strese a zároveň ich oberajú o prestávky v práci, potrebné k regenerácii síl", dodal Stankovič.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button