Cestná doprava

KÖGEL TELEMATIC získal cenu GERMAN TELEMATIC AWARD

KÖGEL TELEMATIC získal cenu GERMAN TELEMATIC AWARD 2024. Kögel Trailer Telematics Module (KTTM) zaznamenáva všetky údaje návesu v reálnom čase. S Kögel Telematic máte všetko pod kontrolou – jednoducho, všade a 24 hodín denne.

Značku Kögel na Slovensku zastupuje spoločnosť Delta Truck so sídlom v Senci, ktorá zabezpečuje aj popredajné služby prostredníctvom zmluvných servisných partnerov.

Prečítajte si aj

Spoločnosť Kögel Telematics získala druhé miesto v kategórii „Technológia návesu/výmennej nadstavby“ nemeckej ceny za telematiku 2024. Podľa hlasovania odbornej poroty sa tak Kögel Telematics radí medzi najlepšie telematické systémy pre návesy. Bola to tesná súťaž v kategórii „Technológia návesu/výmennej nadstavby“ v rámci nemeckej ceny za telematiku 2024. Kögel Telematics získal striebornú medailu. „Nemecká cena za telematiku 2024 je dôležitým ocenením. Tento vynikajúci výsledok potvrdzuje funkčnosť a užívateľskú prívetivosť Kögel Telematics,“ hovorí Thomas Gregor, vedúci Kögel Telematics.

KÖGEL TELEMATIC získal cenu GERMAN TELEMATIC AWARD

Vlastný telematický systém návesov Kögel je špeciálne prispôsobený požiadavkám užívateľov návesov Kögel. V reálnom čase zachytáva príslušné údaje o návese a zobrazuje ich na webportáli Kögel. Vďaka otvoreným rozhraniam je možné integrovať dáta z Kögel Telematics aj do portálov tretích strán. Všetky údaje sú dostupné na smartfónoch so systémom Android pomocou aplikácií Kögel Telematics. Zmluvy šité na mieru konkrétnemu použitiu návesu sa za pevnú mesačnú cenu zaokrúhľujú.

KÖGEL TELEMATIC získal cenu GERMAN TELEMATIC AWARD

Efektívna kombinácia

Kontrola tlaku v pneumatikách a telematika návesu je spojená do jedného telematického systému. Pomocou analytických funkcií a správ o stave pomáha telematický systém návesu dosiahnuť vysokú efektivitu prepravy a zaručiť optimálny stav návesu. Thomas Gregor ďalej vysvetľuje: „Bezchybný technický stav návesu zabezpečuje nízke prevádzkové náklady.“ Kögel Telematics varuje operátora pred anomálnymi udalosťami, napríklad ak sa tlak v pneumatikách odchyľuje od cieľovej hodnoty.

Vzhľadom na veľký vplyv pneumatík na bezpečnosť a spotrebu paliva nákladného vozidla musia byť všetky novoregistrované návesy od júla 2024 vybavené systémom sledovania tlaku v pneumatikách (TPMS) v súlade s predpisom EHK OSN R 141. TPMS je najefektívnejšie pri predchádzaní zvýšeným emisiám, prevádzkovým nákladom a bezpečnostným chybám, keď sú varovania vydávané prostredníctvom telematiky návesu. To umožňuje dispečerom zabezpečiť, aby náves prešiel servisom čo najskôr.

Telematika Kögel slúži aj ako základ pre zmluvy o kompletných službách od spoločnosti Kögel. Tieto všestranné bezstarostné balíky sú dostupné za prijateľné mesačné sadzby pre všetky nové návesy Kögel a poskytujú zákazníkom vysokú bezpečnosť nákladov počas životnosti ich návesu Kögel.

Nemecká cena za telematiku (Deutscher Telematik Preis) je jednou z najžiadanejších priemyselných ocenení za telematické systémy a udeľuje sa každoročne. Tento rok hlasovala odborná porota zložená z renomovaných odborníkov z odvetvia o viac ako 40 telematických riešení. Komisia vyhodnotila nielen technické vlastnosti na papieri, ale vykonala aj praktické skúšky všetkých systémov. Cieľom bolo dosiahnuť určitý výsledok v čo najkratšom čase a užívateľsky najpríjemnejším spôsobom.

Zdroj
transport.sk
Editor
Viliam Bujna, zdroj: Kögel
Back to top button