Cestná doprava

Kia Motors Slovakia pomáha pri projektoch zvyšujúcich mobilitu v Žilinskom kraji

Kia Motors Slovakia podporí prostredníctvom svojho nadačného fondu v Nadácii Pontis 20 projektov zameraných na dopravnú výchovu detí, výstavbu dopravných ihrísk, cyklistických trás, športové aktivity mladých ľudí a sociálnu prácu so znevýhodnenými skupinami ľudí. Celkovo je na projekty vyčlenená čiastka 30 000 €. Všetky projekty sa snažia riešiť fyzickú alebo sociálnu mobilitu v Žilinskom kraji.   
 
„Zamestnanci Kia Motors Slovakia odporučili podporiť celkovo 38 projektov. Hodnotiaca komisia z nich vybrala 20 najlepších. Dvanásť z vybraných projektov je zameraných na dopravnú výchovu detí a výstavbu cyklotrás. Zvyšných 8 podporených projektov je zameraných na športové aktivity mladých a riešenie sociálnej mobility znevýhodnených. Všetky projekty budú realizované v Žilinskom kraji,“ hovorí o výsledkoch grantového kola Norbert Maur, programový koordinátor Nadácie Pontis.
 
Podporu získal napríklad projekt neziskovej organizácie Kvapka, ktorá v spolupráci s materskou školou v Trstenej vybuduje mobilné dopravné ihrisko, na ktorom sa budú učiť deti dopravnú výchovu.
 
Podobný je aj projekt neinvestičného fondu Makov, ktorý spolu s materskou a základnou školou vybudujú dopravné ihrisko a dopravnou výchovou naučia deti poznávať dopravné značky a ich význam.
 
Bicyklovú dopravu bude vo svojom projekte rozvíjať obec Ochodnica, ktorá chce vybudovať chýbajúcu cyklotrasu. Do projektu sa zapojí takmer 120 dobrovoľníkov, ktorí pomôžu pri značení cesty.
 
Niekoľko projektov podporí sociálnu mobilitu znevýhodnených ľudí, napríklad dovybavením chránených dielní, alebo priamou sociálnou prácou s ľuďmi. Na rozvoj športových aktivít je zameraný projekt občianskeho združenia Manus, ktoré zorganizuje športové podujatie pre resocializačné strediská. 

Zoznam podporených projektov:

Meno žiadateľa

Názov projektu

Miesto realizácie

Schválené čiastky

KVAPKA, n. o.

Štartujeme s KIOU

Trstená

2 000

Obec Vlachy

K bezpečnosti a ochrane životov našich detí

Obec Vlachy

1 210

Občianske združenie Bezpečne a Zdravo

Deň na DDI – Bezpečne a Zdravo – II. ročník

Turčianske Teplice

1 500

Špeciálna základná škola internátna Bytča

Bež, kolobežka, bež

Bytča

1 500

Obec Ochodnica

Bicyklová trasa v obci Ochodnica

Obec Ochodnica

1 649,38

Základná škola Jarná 20, Žilina

Školská križovatka

Žilina

1 460

Materská škola Mojš

Dopravná výchova

Mojš

900,5

Spojená škola sv. Jozefa internátna

Bezpečné správanie sa na cestách detí s mentálnym postihnutím

Turzovka

300

Základná škola Bobrovec

Veselé kolobežky

Bobrovec

2 000

Makové zrnká, neinvestičný fond

Budovanie dopravného ihriska

Makov

2 000

Základná škola Krasňany

Bezpečne na cestách

Krasňany

1 541

Obec Kunerad

Dopraváčik

Materská škola Kunerad

1 500

Detské centrum, prvá slovenská spoločnosť pre pomoc deťom v náhradnej starostlivosti

IV. Majstrovstvá Slovenska detí a mládeže odkázané na náhradnú starostlivosť

Trusalová 20, Turany

2 000

Spoločnosť na pomoc osobám s autizmom – Žilinský región

Pomôžte nám komunikovať!

Varšava, Žilina, Kysucké Nové Mesto

974

Domov sociálnych služieb a zariadenie pre seniorov Horelica

Tvorivá dielňa objavuje, motivuje, prináša uspokojenie a prispieva k inklúzii sociálne znevýhodnených.

Čadca – Horelica

2 000

Domov nad mestom, občianske združenie pri DD a DSS pre dospelých

Krištáľové kráľovstvo – tvorivá sklárska dielňa

Čadca

2 000

Obec Nolčovo – Obecný  úrad Nolčovo

Nolčovo pre mladých!

Nolčovo

1 575

Centrum Návrat Žilina

Nezvyčajný víkend

Rajecká Lesná

799,2

Domov sociálnych služieb SYNNÓMIA

ROZVIME NÁPADY A KRÁSU

Žilina

1 508,32

Manus občianske združenie

Šport nás spája

Martin

1 582,6

 

Prečítajte si aj

Back to top button