Cestná doprava

Inžinierske stavby obnovia cesty na Zamagurí za 2 mil.€

Advertisement

Oprava štyroch úsekov ciest má zlepšiť cestné spojenie medzi Pieninskými národnými parkami na slovenskej a poľskej strane hranice. Práce budú financované cez program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika.

Spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. Košice obnoví štyri úseky ciest druhej a tretej triedy v okresoch Kežmarok a Stará Ľubovňa. Práce plánované na jeden rok má uskutočniť za 1,945 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Modernizácia ciest Kamienka – Veľký Lipník, Spišská Belá – Spišské Hanušovce, Červený Kláštor – Lechnica a Toporec – Haligovce má zlepšiť cestné spojenie Pieninských národných parkov na slovenskej a poľskej strane hranice.

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja bude obnovu komunikácií financovať z európskych zdrojov cez Program cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika. Košická stavebná spoločnosť získala zákazku vo verejnej súťaži spomedzi štyroch predložených ponúk. Začiatočná predpokladaná cena zákazky bola 3,284 mil. eur bez dane. Vysúťažená zmluvná cena je oproti odhadom o 41 % alebo o 1,34 mil. eur nižšia. 

Spoločnosť Inžinierske stavby, a.s. je zapísaná v Obchodnom registri od 1. mája 1992, eviduje základné imanie 15,367 mil. eur. Vykonáva inžinierske, pozemné, priemyselné a vodohospodárske stavby. Pôsobí aj na stavebnom trhu v susednej Českej republike a Maďarsku, kde má zriadené organizačné zložky. Spoločnosť je súčasťou francúzskej stavebnej skupiny Colas. 

Správa a údržba ciest Prešovského samosprávneho kraja je rozpočtová organizácia, zriadená krajom 1. decembra 2003. Organizácia vykonáva správu a údržbu 523 kilometrov ciest druhej triedy a 1 920 kilometrov ciest tretej triedy, ako aj investičnú činnosť. Údržbu ciest vo vlastníctve štátu, nachádzajúcich sa na území kraja, vykonáva na základe zmluvy so Slovenskou správou ciest Bratislava.
 

Advertisement

Prečítajte si aj

Back to top button