Cestná doprava

Doprava materiálu na stavbu rýchlostnej cesty R4 Košice – Milhosť nezaťažuje životné prostredie

Výstavba 14 kilometrov dlhého úseku rýchlostnej cesty, ktorý spojí východné Slovensko s maďarskou hranicou, pokračuje v plnom prúde.

 Dielo v hodnote približne 78 miliónov eur realizuje spoločnosť Skanska SK. Kamenivo potrebné na stavbu úseku je dopravované ekologickým spôsobom, ktorý nezaťažuje životné prostredie a šetrí miestne komunikácie. Z lomu Ruskov ho do obce Haniska dopraví nákladný vlak priamo po železnici.

Nákladný vlak prichádza do obce Haniska pri Košiciach dvakrát denne. Každá vlaková súprava má 20 vagónov s nosnosťou 50 ton. Denne takto dopraví 2 000 ton kameniva. Kamenivo sa vysype z vagónov približne 200 metrov za železničnou stanicou priamo na stavbe, kde ho ďalej naložia na nákladné autá a podľa potreby rozvezú na rôzne úseky stavby.

„Vykládka kameniva je prakticky priamo na stavbe a jeho následný rozvoz vykonávame tiež po trase stavby. Štátne a obecné cesty sú tak využívané len v nevyhnutnom rozsahu“, vysvetlil Ivan Gajdoš, projektový manažér Skanska SK. „Železničná doprava je ekologická, navyše tým šetríme miestne komunikácie “, dodal.

Navrhovaná rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť je na začiatku napojená v križovatke „ Košice juh“ na jestvujúcu komunikačnú sieť tvorenú cestou I/68 južne od mesta Košice s výhľadovým napojením rýchlostnej cesty R2 v tejto križovatke. Na konci je napojená dočasným napojením na cestu I/68 v priestore jestvujúceho hraničného priechodu Milhosť/ Tornyosnémeti do doby realizácie M30 v Maďarskej republike z nového štátneho priechodu. V km 10,8 až 11,8 prechádza lokalitou priemyselného parku Kechnec, ktorý sa nachádza na oboch stranách rýchlostnej cesty.

Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť s dĺžkou 14,175 km je súčasťou základného komunikačného systému Slovenskej republiky a je zaradená do siete diaľnic a rýchlostných ciest SR pod označením R4. Zároveň patrí do medzinárodného koridoru v smere od poľského mesta Rzeszow cez Košice, maďarský Debrecen až po Oradeu v Rumunsku.

Celkový rozsah diela:
Dĺžka rýchlostnej cesty R4: 14,175 km
Kategória rýchlostnej cesty R4: R 24,5/120, 100
Celková plocha vozoviek: 320 175 m2
Počet častí stavby: 101
Počet mostných objektov: 14
Celková plocha mostných objektov: 23 998 m2
Celková dĺžka protihlukových stien: 1 974,3 m (plocha 5 923 m2)
Celkový objem zemných prác: 1 874 790 mil. m3

Základné údaje:
Názov projektu : Rýchlostná cesta R4 Košice – Milhosť
Investor : NDS a.s
Zhotoviteľ: Skanska SK a.s. ,
Lehota výstavby : 30 mesiacov
Cena stavby : 77 686 509,35 EUR zmluvná cena bez DPH


Prečítajte si aj

Back to top button