Cestná doprava

Digitalizácia dokáže v doprave ušetriť čas a zarobiť peniaze

Digitalizácia dokáže v doprave ušetriť čas a zarobiť peniaze. Jedným z obvyklých úkonov pri prevádzkovaní dopravy či špedície je hľadanie a zadávanie prepráv či voľných vozov do rôznych búrz. Tá najznámejšia, TIMOCOM, novo ponúka možnosti, ako tento opakujúci sa rutinný úkon zautomatizovať a výrazne zefektívniť.

Možnosti digitalizácie a automatizácie si uvedomila aj spoločnosť TIMOCOM, ktorá vlani predstavila úplne novú verziu svojej burzy. Zásadnou zmenou bol prechod z aplikácie na web-based interface: „Toto riešenie umožňuje používateľom prístup k burze nákladov z akéhokoľvek zariadenia, mobilu, tabletu, PC, čo značne uľahčuje a zrýchľuje prácu,“ poukazuje na jednu z výhod Adam Suda, strategic account manager zo spoločnosti TIMOCOM.

Integrácia s podnikovými systémami

Vďaka API (application programming interface) je možné TIMOCOM ľahko integrovať s podnikovými systémami, ako je ERP (enterprise resource planning) alebo TMS (transport management system), čo dispečerom a logistikom umožňuje spravovať všetky objednávky a plánovanie prepráv z jedného miesta. Ako Adam Suda vysvetľuje, s vývojármi najčastejšie používaných systémov postupne rokujú o tom, aby tieto softvéry dokázali s TIMOCOM Marketplace spoľahlivo spolupracovať.

Digitalizácia dokáže v doprave ušetriť čas a zarobiť peniaze

Automatizácia prenosu dát

Veľkým prínosom digitalizácie je automatizácia vstupu a prenosu dát medzi systémami. Napríklad ak firma používa interný systém na správu svojich prepráv a zároveň chce tieto dáta zverejňovať na burze TIMOCOM, stačí ich jednoducho a automaticky preniesť pomocou API. To eliminuje potrebu manuálneho zadávania rovnakých dát do rôznych systémov, čo šetrí čas a minimalizuje možnosť ľudských chýb.
Vďaka digitalizácii môžu dopravcovia alebo špedičné firmy kontinuálne a automaticky vyhľadávať a ponúkať prepravy na burze TIMOCOM.

„Systém umožňuje nastaviť parametre pre vyhľadávanie, ktoré zodpovedajú aktuálnym potrebám firmy,“ vysvetľuje Adam Suda. A to úplne automaticky. Firma tak môže efektívne reagovať na meniace sa trhové podmienky bez nutnosti neustáleho manuálneho zasahovania. TIMOCOM má navyše vo svojom systéme integrovaných viac ako 300 rôznych poskytovateľov GPS, umožňujúcich tracking vozidiel.

Polohu a stav vozidla je možné jednoducho automaticky priradiť na potrebnú dobu k danej objednávke. Čo robí celý proces prepravy viac transparentným a tiež pomáha v redukcii zbytočnej komunikácie o stave prepravy medzi oboma stranami. Integrácia so systémami na sledovanie a reportovanie poskytuje firmám detailný prehľad o stave prepráv, umiestnení vozidiel a ďalších dôležitých logistických metrikách. Táto transparentnosť je kľúčová pre efektívne riadenie logistických operácií a pre zvyšovanie spokojnosti zákazníkov.

Päť sekúnd namiesto štyroch minút

Ako sme už uviedli, jednou z hlavných úloh digitalizácie je automatizácia rutinných úkonov. Základom sú ale kvalitné dáta už na vstupe: „Ak to s digitalizáciou vo firme myslíte naozaj vážne, musíte byť digitálny od samotného začiatku, tzn. využívať TMS naplno. Potom to chce trochu času na konfiguráciu a správne nastavenie, efekt ale býva značný,“ upozorňuje Adam Suda z Timocom. Namiesto ručného prepisovania z TMS do TIMOCOM Marketplace, ktoré obvykle trvá až štyri minúty, stačí jedno kliknutie a systém sa už o všetko postará. Vďaka tomu sa človek môže venovať iným úlohám, zvládne ich tak viac za rovnakú dobu.

Adam Suda, strategic account manager zo spoločnosti TIMOCOM

Digitalizácia dokáže v doprave ušetriť čas a zarobiť peniaze

Analýza postupov

Pokiaľ chcete ísť s dobou, je potrebné vo firme urobiť prieskum, kde je najväčší podiel rutinných úkonov, ktoré by bolo možné zautomatizovať. Napríklad aj pri práci s TIMOCOM: „Zo systému dokážeme zistiť, koľko času s ním zákazník trávi, ako ho využíva, koľko mal hľadania za mesiac, koľko zadal ponúk. Ľahko potom spočítame, koľko daný človek firmu stojí a na základe toho dokážeme odporučiť, ktoré z API rozhrania je pre neho výhodné,“ vysvetľuje Adam Suda. Automatizácia a digitalizácia síce znamenajú počiatočné výdavky na integráciu a na licencie za jednotlivé API rozhrania (TIMOCOM zatiaľ ponúka päť rozhraní – na zadávanie ponúk prepráv, voľných vozidiel a ich hľadanie, na prácu s objednávkami, adresárom firiem a na trasovanie).

Avšak to prináša dlhodobé úspory. Nielen, že znižuje potrebu manuálnej práce a zvyšuje tak produktivitu zamestnancov, zároveň aj minimalizuje chybovosť. Navyše dokáže výrazne skrátiť dobu, ktorú ľudia trávia telefonovaním a písaním e-mailov ohľadom prepráv. Pretože systém vie množstvo vecí zistiť a triediť automaticky.

V Česku a na Slovensku už API rozhrania TIMOCOM používajú napríklad firmy ESA Logistika, s.r.o., SMINLO, s.r.o., alebo Damaro Slovakia, s.r.o.

Zdroj
Foto: autor a archív
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button