Logistika a skladovanie

FM LOGISTIC oznámila svoje výsledky za finančný rok 2017–18

„Som veľmi hrdý na to, že spoločnosť prosperuje a že spolu s našimi tímami získavame silnú pozíciu na všetkých trhoch, kde pôsobíme. Sme spokojní aj preto, že nám naši zákazníci opätovne zverili svoju dôveru. Vysoká miera rastu sa však premietla aj negatívne. Spustenie veľkého množstva projektov a súčasný prudký nárast nákladov na mzdy, predovšetkým v Strednej Európe, malo vplyv na našu ziskovosť. „Hovorí Jean-Christophe Machet, generálny riaditeľ skupiny FM Logistic.

Stále väčší vplyv
V priebehu posledného finančného roka (1. apríl 2017 – 31. marec 2018) spoločnosť FM Logistic vygenerovala príjmy v hodnote 1,178 miliardy eur, čo predstavuje organický rast 9,5%.

Jeden z popredných dodávateľov v oblasti riadenia dodávateľského reťazca, spoločnosť FM Logistic, generuje viac ako polovicu (56%) svojho obratu službami skladovania a manipulácie. Oblasť prepravy aktuálne tvorí 34% (13% nárast) a obalové služby 10% tržieb.

Stabilizácia rastu pre zabezpečenie stálej ziskovosti
Aj v čase, keď spoločnosť FM Logistic rastie, kladie dôraz na kvalitu svojej prevádzky a na jej neustále zlepšovanie. Skúsenosti a znalosti v oblasti e-commerce, multiklientské distribučné centrá s viacerými aktivitami na jednom mieste (skladovanie / obalové úpravy, prekládky), zameranie na inovácie – to všetko spoločnosti umožňuje ponúkať služby s vyššou pridanou hodnotou, ktoré dopĺňa rozsiahlym transportným riešením, vrátane mestskej distribúcie.

Spoločnosť sa zameriava na štyri strategické osi definované vo svojom dlhodobom „akčnom“ pláne:

Riadenie vzťahov so zákazníkmi
Vzostupný trend v nákladoch, súvisiaci predovšetkým s nedostatkom vodičov v Európe a s výraznou mzdovou infláciou vo Východnej Európe, priviedol skupinu k tomu, aby venovala osobitnú pozornosť zmenám v konkrétnych projektoch, ktoré majú dopad na jej ziskovosť.

Posilnenie pilierov podnikania
Prioritou je udržanie nadštandardnej kvality prevádzky a jej ďalší rozvoj. Spoločnosť aktuálne tvorí pre svojich prevádzkových manažérov školiaci plán, ktorý sa zameriava práve na túto oblasť.

Rozvoj zručností
Spoločnosť sa zameriava na rozvoj procesov školenia a posilnenie personálneho oddelenia. Účelom je zlepšiť reaktívnosť na dopyt po nových zamestnancoch zo strany jednotlivých oddelení a uľahčiť začlenenie nových zamestnancov.

Selekcia nových zákaziek:
Po dvoch rokoch silného organického rastu (približne 10%) chce skupina zmierniť tempo rozvoja. Spoločnosť FM Logistic preto bude klásť väčší obchodný dôraz na projekty, ktoré dopĺňajú a udržujú stratégiu skupiny v jednotlivých sektoroch.

 

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close