Logistika a skladovanie

ESA logistika zahájila komerčné využívanie autonómneho dronu v skladoch

Spoločnosť ESA logistika začala využívať autonómny dron pre vykonanie inventúry tovaru vo svojom sklade v poľskej Radomi. Testovanie sa pripravovalo od jari tohto roku a bolo úspešne zavŕšené komerčným nasadením dronu v septembri. Výsledky potvrdili pôvodné predpoklady o vysokej efektivite dronov v inventúrnom procese. Preukázala sa zhruba 85 % finančná a časová úspora oproti štandardnej inventúre a stopercentná presnosť získaných dát.

Dodávateľom technológie pre experimentálne nasadenie autonómneho dronu bola firma Neurospace. Štandardná inventúra 8 000 paletových pozícií zabrala dva pracovné dni (každý v dvoch zmenách) a vyžiadala si nasadenie 22 pracovníkov so všetkým potrebným vybavením. Využitím jedného autonómneho dronu sa rovnaká inventúra skrátila na šesť hodín za asistencie maximálne dvoch pracovníkov pre zaistenie bezpečnosti. Výsledky inventúry vykonanej dronom vykazujú 100% presnosť.

Ukázal sa aj pozitívny vplyv na bezpečnosť práce. Dron je schopný plne autonómneho letu bez zásahu pilota a obmedzuje rizikovú prácu zamestnancov, kedy kontrolu vysokých regálov vykonávajú z klietok vysokozdvižných vozíkov. Eliminujú sa tak náklady na mimoriadnu prevádzku vysokozdvižnej techniky, nadčasy zúčastnených pracovníkov aj náklady na školenie bezpečnosti práce pre prácu vo výškach. „Obrovskou výhodou je, že naprogramovaný autonómna dron môže podnikať úplne samostatné rokmi vo dne aj v noci, cez víkendy, počas dovoleniek, prípadne už počas naskladňovanie tovaru, a priebežne pritom reportovať načítané dáta,“ hovorí Rafał Łuczak, IT & Implementation Manager spoločnosti ESA logistika. Dron dáta ukladá do excelovskej tabuľky, alebo ich môže priamo zasielať do WMS.

Autonómny dron tiež významne obmedzuje riziká chyby ľudského faktora a súčasne otvára väčší časový priestor pre prípadnú kontrolu zistených nezrovnalostí. Plusom je aj vyššie zabezpečenie získavaných dát, pretože do vykonávania inventúry nie je treba zapájať externých zamestnancov. Potvrdila sa tiež vysoká flexibilita dronu pri neštandardných situáciách, napríklad keď na uskladnenom balení chýba štítok. V tomto prípade je dron schopný nasnímať neoznačený tovar zo všetkých strán a pokúsiť sa o identifikáciu alebo odoslať fotografie operátorovi skladu, ktorý vykoná identifikáciu bez toho, aby tovar fyzicky preveroval.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button