Logistika a skladovanie

ESA logistika uviedla do prevádzky ďalší sklad v Senci

ESA logistika uviedla do prevádzky ďalší sklad v Senci. V Senci neďaleko Bratislavy otvorila spoločnosť ESA Logistika nový sklad pre suchý tovar. Prevádzka je umiestnená v logistickom parku P3 v bezprostrednej blízkosti diaľnice D1.

Nový sklad ESA logistika disponuje celkom 12 650 m2 skladovej plochy pre 15 400 paletových miest. Prácu tu nájde zhruba 20 zamestnancov. ESA logistika už v rovnakej lokalite prevádzkuje sklad s kapacitou 19 500 paletových miest. Celkom tak firma v areáli v Senci zamestnáva 140 ľudí.

„Dôvodom pre otvorenie nového skladu je nedostatok plôch v existujúcom sklade v Senci a z toho plynúca potreba ich rozšírenia pre potreby našich nových klientov. Tým hlavným bude spoločnosť dodávajúca softvérové a hardvérové IT riešenia prostredníctvom elektronického obchodu, ktorá je naším dlhoročným klientom v Českej republike, a teraz ju budeme logisticky podporovať aj na slovenskom trhu,“ hovorí Ingrid Domoráková, logistics manager spoločnosti ESA logistika na Slovensku, a dodáva: „Výhodou pre všetkých je aj umiestnenie nového skladu v bezprostrednej blízkosti našej existujúcej budovy, kde je umiestnená aj centrála spoločnosti ESA logistika na Slovensku.“

Sklad vďaka svojmu priamemu napojeniu na slovenskú diaľničnú sieť umožňuje rýchle zásobovanie krajín strednej Európy. Funguje v multiklientskom režime. Zatiaľ je v prevádzke v dvanásťhodinových cykloch vo všedné dni a stále ponúka prípadným záujemcom voľné priestory. Okrem služieb skladovania a manipulácie tu bude prebiehať aj špecializované vychystávanie tovaru pre e-shop a balenie zásielok pre koncových zákazníkov. Priestor v sklade umožňuje aj poskytovanie služieb s pridanou hodnotou (VAS), ako je prebaľovanie, etiketovanie a ďalšie operácie s tovarom.

ESA logistika uviedla do prevádzky ďalší sklad v Senci
V rámci zelenej logistiky skúša aj elektrické trucky

V troch krajinách strednej Európy

ESA logistika je jednou z popredných logistických spoločností so zastúpením v troch štátoch strednej Európy – ¬ČR, SR a Poľsko. Zameriava sa na poskytovanie komplexných logistických riešení s maximálnou mierou ohľaduplnosti k životnému prostrediu. Preto bol v roku 2009 zavedený logistický produkt „Green 3PL solutions“, ktorý spája komplexnú logistiku s minimalizáciou dopadu na životné prostredie.
Popri komplexných logistických riešeniach zaisťuje aj jednotlivé logistické služby, ktorých hlavnými piliermi sú dopravné riešenia, skladovanie, distribučná logistika, projektová logistika, outsourcingové riešenia a služby pridanej hodnoty. ESA logistika preferuje dlhodobú spoluprácu so zákazníkmi, čo vystihuje motto „Our team for your efficiency“, t.j. vždy efektívne a špičkovo zrealizované logistické služby, ktoré pomáhajú zvyšovať efektivitu.

Z histórie

ESA logistika má viac ako 30 rokov skúseností a know-how. Registrovaná na trhu bola v roku 1992. 64 % obratu tvoria zákazníci, s ktorými ESA logistika pracuje viac ako 10 rokov. 47,9 % obratu ESA logistika tvoria komplexné logistické služby Green 3PL. V autoparku má 260 vlastných nákladných vozidiel a k roku 2023 prevádzkuje 286 000 m2 skladovacej plochy.

Reálne začala ESA logistika s dopravou už v roku 1990 s prvým nákladným, resp. sťahovacím vozidlom. V roku 1992 založili dopravnú spoločnosť ESA s.r.o., ktorá postupne rástla. V roku 1993 začali poskytovať služby skladovania a z dopravy sa stala logistika. O rok neskôr vznikla dcérska spoločnosť ESA LOGISTIKA s.r.o. na Slovensku a v roku 1997oficiálne začali poskytovať služby balenia a kompletácie tovaru (VAS).

Prvý projekt

Prvý projekt outsourcingu expedície a následných služieb vo výrobnom závode realizovali v roku 2002. Rok 2005 bol prelomový, dokončili výstavbu vlastného skladu v Senci s kapacitou 19 000 paletových miest. V roku 2006 do činnosti pridali distribúciu chladených potravín. Posilnenie postavenia na trhu prišlo v roku 2007, kedy do ESA logistika kapitálovo vstúpila spoločnosť Hitachi Transport System, Ltd. do ESA a prevzala 51% podiel.

Prvá pobočka

Prvá pobočka ESA logistika v Poľsku (Gliwice) vznikla v roku 2009 a v roku
2014 posilnili postavenie na českom trhu otvorením nového skladu pre chladený tovar v Jažloviciach (6 000 paletových miest). V roku 2015 rozšírili činnosť o projektovú logistiku, realizovali dodávky technológie pre elektráreň Kozienice (PL) a v 2016 získali certifikát AEO. 6 nových skladov otvorili v 2017 a navýšili tak skladovú kapacitu na cca 180 000 paletových miest. V roku 2018 zvýšila spoločnosť Hitachi Transport System, Ltd. svoj kapitálový podiel na 100 % (v roku 2023 došlo k premenovaniu Hitachi Transport System na LOGISTEED, Ltd.)

V roku 2018 prichádza ESA logistika s novým sloganom: „Our team for your efficiency“ a v roku 2019 vzniká špecializované oddelenie námorných a leteckých prepráv. Rok 2022 priniesol skokové navýšenie kapacít pre fulfillment, reverznú logistiku a ďalších služieb pre e-commerce. Prevzali dve prevádzky v Stříbře vrátane zákaziek. Pobočka v Poľsku sa v roku 2023 stala samostatným právnym subjektom: ESA logistika Polska sp. z o.o.

Zdroj
ESA logistika
Editor
Peter Magerčiak
Back to top button