Logistika a skladovanie

Dynamické vychystávanie v sklade

Dynamické vychystávanie v sklade. Moderná skladová logistika je nemysliteľná bez automatizácie a robotizácie skladových procesov. Dôležitú súčasť zásobovacieho reťazca tvorí proces vychystania objednávky (picking), teda presun tovaru zo skladových pozícií do zóny nakládky.

Pokiaľ sú kmeňové dáta zadané, tovar riadne označený a partneri pripravení, spolu s pohybom tovaru prichádza proces spätnej obchodnej dokumentácie: objednávky, dodacie listy, príjemky, faktúry, príkazy na naskladnenie a vyskladnenie, správy o stave zásob atď. Priame elektronické prepojenie dát a dokumentov medzi firemnými systémami (EDI) umožňuje efektívne reagovať na zákaznícke požiadavky. EDI umožňuje vidieť, čo sa deje v sklade, v akom štádiu sú jeho objednávky, aké sú aktuálne skladové zásoby a podobne.

Následne sa môže začať proces vychystávania. Vychystávanie je prácna a nákladná aktivita v každom sklade. Odborníci odhadujú, že výdavky na procesy vychystávania môžu tvoriť až nadpolovičnú väčšinu celkových prevádzkových nákladov skladu. Preto je dôležité zabezpečiť čo najefektívnejší spôsob vychystávania.

Roboty menia distribúciu a plnenie skladov

Dôraz na rýchlosť a presnosť

Dôležitou súčasťou skladu a následného vychystávania je jeho efektívny systém riadenia – WMS. Musí byť nielen vysoko výkonný, ale aj spoľahlivý. Okrem možnosti rýchlej položkovej inventúry poskytuje manažérske výstupy, predovšetkým kľúčové informácie pre rozhodovanie, napríklad sledovanie obrátkovosti tovaru alebo efektivity práce skladníkov. WMS umožňuje aj účinnejšie využitie dostupných kapacít skladu. Výhodu majú firmy, ktoré vedia zabezpečiť rýchle vychystávanie skladových položiek. Systém EMANS pomáha firmám optimalizovať vychystávacie aktivity tzv. dynamickým pickingom.

„Pracovník skladu nahrá dodacie listy do skenovacieho zariadenia, pričom systém ich zoraďuje podľa priority. Následne EMANS paralelne naviguje skladníkov k pozíciám jednotlivých položiek. Po identifikácii správnej položky naloží pracovník tovar v potrebnom množstve, potvrdí jeho vychystanie a pokračuje k ďalšej položke,“ hovorí logistický odborník Peter Bílik, Smart Industry dizajnér riešení spoločnosti Anasoft.

Systém vyberá najkratšie trasy tak, aby minimalizoval vzdialenosť pri kompletizovaní objednávok. Skladníci sa preto vyhýbajú zónam s inými položkami, čo výrazne znižuje celkový čas vychystávania. „Okrem výberu optimálnej trasy majú zamestnanci možnosť zvoliť si aj alternatívny variant – navigáciu podľa hmotnosti tovaru. Systém zoradí jednotlivé položky od najťažšej po najľahšiu, aby uľahčil pracovníkovi prípravu objednávky. Súčasne s vyskladňovaním objednaného tovaru pripravuje EMANS aj podklady pre účtovné pohyby v ERP,“ konštatuje Bílik.

Digitálna transformácia v pohybe

V procese vychytávania budú zohrávať čoraz väčšiu úlohu automatizácia a ďalšie moderné a inovatívne technológie. Robotické a RPA inovácie spoločnosti DHL s cieľom štandardizovať procesy a zvyšovať produktivitu a efektívnosť zahŕňajú napr. roboty „goods to person “ a roboty typu „follow me“. Pomáhajú pri vychystávaní a preprave výrobkov so zámerom znížiť počet kilometrov najazdených v sklade.
„Využívame baliace roboty znižujúce fyzickú prácu, nositeľné zariadenia, ktoré nahradia tradičné čítačky čiarových kódov, autonómne vysokozdvižné vozíky na presun paliet v skladoch, čistiace roboty Neo Avidbots eliminujúce opakujúce sa úlohy a roboty Sawyer (robotické ramená) na znižovanie opakovaných úloh spojených s balením,“ hovorí Marek Fořt, Business Development Director spoločnosti DHL Supply Chain Slovensko. Cieľom je nahradiť manuálne a opakujúce sa úlohy algoritmami a robotikou na zlepšenie toku materiálov v skladoch.

Pick to Light

Dynamické vychystávanie v sklade

Zvýšenie efektivity skladových procesov

V súčasnosti sa v moderných skladoch využívajú nielen roboty, ale aj drony. Novú generáciu robotických zariadení dnes tvoria aj coboty, t. j. roboty s humanoidnými prvkami, ktoré prirodzene spolupracujú s ľuďmi v sklade. Spustenie 5G sietí zvyšuje iniciatívy a postupy smart transformácie výrobných podnikov s logistickými riadiacimi systémami so zvýšenou robotizáciou. 5G siete urýchlia prenos veľkých objemov dát a následné využitie zariadení pripojených v IoT sieťach. Umožní to použitie a spracovanie dát v reálnom čase, ako aj výmenu dát s GPS či zariadení so zabudovanými kamerami napríklad v autonómnych vozidlách AGV.

Digitalizácia skladových procesov obchodno-distribučnej firme umožňuje efektívnejšie využívať dostupnú kapacitu ľudských zdrojov prostredníctvom dynamického naskladňovania tovaru a vychystávania objednávok. Algoritmy inštalovaných skladových systémov vyberajú optimálne trasy k presným skladovým pozíciám, čo odstraňuje neproduktívny čas, ktorý predtým pracovníci strávili hľadaním položiek v neriadenom sklade. Zároveň stúpa kvalita vychystávacieho procesu, keďže už nedochádza k zámenám tovaru, čo prispieva k zníženiu času na prípravu objednávok.

Pick to Voice

Hlas aj svetlo

Dobrým pomocníkom na vychystávanie tovaru sú technológie Pick to Light a Pick to Voice. Pri tovare so zodpovedajúcimi parametrami uľahčia a zefektívnia manipuláciu. Pick to Light je metóda vychystávania na báze pokynu rozsvietením pozície. Je vhodná na vychystávanie drobného tovaru po kusoch. Operátor vychystáva tovar iba na tých pozíciách, kde je rozsvietené svetlo.

Znamená to úsporu času, lebo nemusí hľadať potrebný artikel. Tento druh vizuálnej navigácie maximalizuje produktivitu výberu a vkladania, indikuje množstvo výberu, spracováva viaceré objednávky súčasne a upozorňuje na kritické množstvo materiálu na sklade. „Systém Pick to Light, napríklad M2L, je vhodný pre všetky druhy tovaru, nezáleží na tom, či ide o malé KLT pozície, alebo o veľké paletové pozície. Dokonca je možné vychystávať viaceré objednávky naraz. Ako alternatívu k svetlu možno využiť okuliare HD4000 s technológiou rozšírenej reality od spoločnosti Zebra,“ konštatuje Ján Putala z firmy M2M Solutions.

Najväčšie skryté náklady vznikajú pri chybnom vychystávaní. Zle vychystané objednávky, či už je vychystaný iný komponent, alebo komponent chýba, môžu spôsobiť zastavenie výrobnej linky, resp. zníženie kvality vo výrobe. Preto je veľmi dôležité zabezpečiť minimalizáciu chýb, no zároveň je stále potrebné zachovať veľkú rýchlosť vychystávania.

Dynamické vychystávanie v sklade

Ideálnym riešením, ktoré pomôže odhaliť každú chybu, je kombinácia systému Pick to Light so skenerom, ktorý operátorovi nebráni pri manipulácii a hneď odosiela spätnú väzbu. Jedným z vhodných skenerov je napríklad Zebra RS5100. Je dostatočne ľahký a malý, čo zabezpečuje, že operátorovi nezabraňuje pri práci, dá sa upevniť na prst alebo na opačnú stranu dlane. Keďže je uchytený priamo na ruke, na rozdiel od iných rukavicových skenerov, nie je potrebný častý nákup nových rukavíc. Batérie je možné jednoducho vymeniť, čo umožňuje pracovať so skenerom prakticky nepretržite. Štandardom je spätná väzba formou zvuku, svetla či vibrácie.

Veľkou výhodou systému M2L od firmy M2M Solutions je tiež jeho adaptabilita na regály rôznych typov a zároveň jednoduchá inštalácia. M2L môže byť dodaný buď spolu so skladovým systémom, alebo napojený na už existujúci skladový systém. Pre minimalizovanie chybovosti pri vychystávaní je k dispozícii aj možnosť sekundárnej kontroly pomocou RFID brány. Ako alternatíva RFID technológie sa dá použiť rozpoznávanie vychystávaných komponentov umelou inteligenciou na základe fotografií.

Technológia Pick to Voice je založená na hlasovej komunikácii smerom k vychystávačovi, ako aj od vychystávača. Technologicky nie je taká nákladná ako Pick to Light, pričom veľkou výhodou sú voľné ruky skladníka. Predpokladom je však nízka fluktuácia zamestnancov na oddelení, pretože systém pracuje s konkrétnou hlasovou stopou. Problém môže nastať aj v prípade ochorenia pracovníka. Vtedy totiž systém nemusí rozpoznať jeho hlas. Program Pick to Voice je vhodný ako náhrada bežných metód, pretože v porovnaní s nimi významne urýchľuje vychystávanie.

Okuliare Zebra HD4000

Dynamický dispečing

Efektívne rozdeľovanie pracovných zadaní podľa parametrov, akými sú očakávaný objem objednávok, ich zloženie a časové priority, je dnes záležitosťou dynamického dispečingu, hovoria odborníci zo spoločnosti Anasoft. „Táto funkcionalita je najčastejšie súčasťou LMS (Labor Management System) systémov alebo ich modulov integrovaných do pokročilejších riadiacich systémov. LMS priraďuje pracovné zadania, napríklad naskladnenie, vychystanie, prebalenie či expedíciu dostupným zamestnancom v reálnom čase,“ upozorňuje Bílik. Aj preto LMS významným spôsobom zoštíhľuje riadenie práce a maximalizuje individuálnu výkonnosť operátorov skladu.

Globalizácia prináša bohatú ponuku výrobkov, ktoré boli vyrobené v iných krajinách a na iných kontinentoch. Aby boli rýchlo k dispozícii, je nevyhnutné efektívne plánovať, skladovať, vychystávať tovary a riadiť materiálové toky.

Na to je potrebná správna synchronizácia vychystávania a ďalších pridružených činností vedúcich k rýchlej a správnej expedícii tovaru. Dnes je očividné, že optimálne vyladenými algoritmami a inovatívnymi technológiami môže firma dosiahnuť vhodnú just-in-time stratégiu nielen na riadenie a synchronizáciu pracovných zadaní, ale aj na optimalizáciu prevádzkového výkonu distribučného centra s nástrojmi, ktoré dokážu vychystávanie zrýchliť až o 50 % a zároveň znížiť chybovosť pod 0,0001 %.

Zdroj
transport.sk
Editor
AS

Prečítajte si aj

Back to top button