Logistika a skladovanie

Diamond vyvinul nový simulátor

Rakúska spoločnosť Diamond Simulation GmbH & Co. KG zverejnila prvé informácie o svojom najnovšom výrobku, modernom letovom simulátore D-SIM-JET.

 
Primárnym určením tohto letového simulátora je výcvik a precvičovanie pilotov pre najnovšie prúdové lietadlo známeho výrobcu Diamond, ktoré nesie označenie D-JET. V prípade letového simulátora D-SIM-JET ide o prvý výrobok v rade letových simulátorov novej generácie výrobcu Diamond Simulation GmbH & Co. KG. Pripravovaný rad letových simulátorov novej generácie tohto výrobcu je známy pod označením D-SIM-NG. Spoločnosť plánuje čo najskôr umiestniť na trh nový simulátor D-SIM-JET aj ostatné typy tohto konštrukčného radu.
 
Vysoký stupeň reality
Mimoriadne výkonné patentované programové vybavenie systému (software) označené P2/P3 imituje prácu všetkých lietadlových systémov, rádiovú komunikáciu aj prácu navigačných a letových prístrojov. Toto programové vybavenie dopĺňa originálne kabínové vybavenie Garmin G1000, ktoré je integrované do kabíny simulátora, čím je vytvorená úplná zhoda cvičného pracoviska s pracoviskom reálneho stroja. Vizualizačný systém Tropos 1000 pre tento simulátor vyvinula a vyrobila kanadská spoločnosť CAE. Systém v plnom rozsahu zodpovedá platným požiadavkám na komplexné letové simulátory pre výcvik dopravných pilotov. Okrem už spomenutého vizualizačného systému Tropos 1000 kanadský výrobca CAE pre simulátor D-SIM-JET vyvíja aj nový simulačný program True Environment. Toto programové vybavenie umožní veľmi realistickú simuláciu komunikáciu posádky s pozemnými stanovišťami riadenia letovej prevádzky počas činnosti na zemi aj vo vzduchu. Program True Environment bude dostupný v štrvtom štvrťroku 2008.Taktiež pracovisko inštruktora simulátora IOS (Instructor Operating Station) je oproti predošlým výrobkom výrazne zmodernizované a prispôsobené najnovším ergonomickým požiadavkám. V aktuálnom variante pracoviska IOS sú integrované displeje s intuitívnym dotykovým ovládaním.

Prečítajte si aj

Back to top button