Logistika a skladovanie

DHL Supply Chain Slovakia reaguje na nedostatok odborníkov v logistike

Potenciál Slovenska v oblasti logistiky a logistických služieb kladie veľké nároky nielen na cestnú infraštruktúru, ale aj na pracovnú silu. Kvalifikovaných pracovníkov v tomto odbore je však na Slovensku, špeciálne v jeho západnej časti, kde sa sústreďujú logistické parky, málo.

Len v septembri 2019 chýbalo na trhu práce viac ako 830 skladníkov a pracovníkov v logistike. Preto sa DHL Supply Chain, svetový líder v oblasti zmluvnej logistiky, rozhodla na Slovensku vstúpiť do duálneho vzdelávania a v DHL Duálnej Akadémii si vychovávať vlastných odborníkov.

„V spolupráci so Súkromnou strednou odbornou školou DSA Trnava sme tento rok privítali v našom distribučnom centre v Gáni prvých troch študentov odboru logistika. Pochopiť základné kanály a postupy v logistike, porozumieť, ako sú jednotlivé procesy prepojené a nadväzujú na seba, sa dá iba priamo v praxi. Preto sme veľmi radi, že budúci experti na logistiku budú rásť už aj v našej Duálnej Akadémii,“ povedala Ľubomíra Dugovičová, Learning Delivery Lead, DHL Supply Chain Slovakia.

Odvetvie logistiky prešlo za ostatné roky veľkými zmenami a neustále sa vyvíja. Dnes už nezahŕňa iba služby v oblasti skladovania, prepravy tovaru, distribúcie či riadení dodávateľského reťazca. Dôležitú úlohu pri poskytovaní inovatívnych logistických riešení zohrávajú pokročilé technológie a automatizácia, ktoré síce zabezpečujú zamestnancom lepšie procesy na pracoviskách, ale zároveň kladú nové nároky na ich vzdelávanie, rast a zručnosti, ktoré budú v budúcnosti veľmi žiadané.

„Zavedením odboru logistika sme sa snažili zatraktívniť portfólio odborov školy na základe požiadaviek zamestnávateľov. Región Trnavy je z hľadiska veľkých firiem veľmi atraktívny. Aj z toho dôvodu tu vzniklo za posledné roky viacero veľkých logistických centier. S rozvojom systému duálneho vzdelávania a atraktivitou odboru, ako aj záujmu firiem narastá počet žiakov v tomto odbore a tým aj počet potenciálnych pracovníkov v oblasti logistiky,“ konštatuje Roman Michalička, riaditeľ, Súkromná SOŠ DSA Trnava.

Podľa R. Michaličku študenti rovnako ako on vnímajú rastúci význam logistiky na Slovensku. Štúdium tohto odboru v systéme duálneho vzdelávania si volia pre možnosť spoznať reálne prostredie firmy a zaúčať sa priamo v logistickom centre. A keďže DHL Supply Chain je veľká medzinárodná spoločnosť, medzi benefity DHL Duálnej akadémie určite patrí aj pravidelná pracovná komunikácia v anglickom jazyku. Oproti svojim rovesníkom navyše študenti získavajú finančnú nezávislosť a strávia viac času praxou.

Počas štúdia DHL Duálnej Akadémie získajú študenti okrem odbornej praxe a hodinovej mzdy aj prospechové štipendium, stravné lístky a školenia, majú zabezpečené pracovné oblečenie, pracovné a školské pomôcky a dopravu zo školy na pracovisko a späť. Po úspešnom absolvovaní 4-ročného štúdia s maturitou majú všetci študenti DHL Duálnej Akadémie garantované pracovné miesto ako vedúci pracovníci, team lídri, prípadne špecialisti logistiky.

„Veríme, že vzdelávanie a rozvoj súčasných študentov je naša budúcnosť. Preto sme okrem prevádzky v Gáni certifikovali pre duálne vzdelávanie aj prevádzky v Senci a v Nitre, kde plánujeme rozšíriť duálne vzdelávanie budúci školský rok,“ dodáva Ľubomíra Dugovičová.

Prečítajte si aj

Back to top button