Logistika a skladovanie

cargo-partner predstavil nový trackingový servis pre kontajnery

Nová a vylepšená funkcia trackingu kontajnerov ponúka zákazníkom úplnú trnasparentnosť počas prepravy ich FCL zásielok. Najmodernejšie technológie poskytujú užívateľom end-to-end dáta prostredníctvom programu pre riadenie dodávateľského reťazca SPOT.

Medzinárodný poskytovateľ prepravných a info-logistických služieb zaviedol nový trackingový servis pre prepravu celokontajnerov námornou prepravou. Nová funkcia je dostupná cez program pre riadenie dodávateľského reťazca SPOT, ktorý cargo-partner používa pre riadenie všetkých leteckých, námorných a cestných prepráv a ktorý poskytuje jeho zákazníkom úplnú transparentnosť. SPOT, dostupný z akéhokoľvek web prehliadača alebo ako mobilná aplikácia, teraz umožňuje úžívateľom sledovať ich kontajnery v reálnom čase.

Ako to funguje
Nové technológie kombinujú dáta z viacerých zdrojov: plány lodení a informácie o aktuálnom stave poskytované dopravcami, údaje o polohe plavidla odoslané prostredníctvom AIS, ako aj informácie o prístave a termináli. Pomocou technológie geofencing sa zaznamenáva čas a miesto, keď loď vstúpi do určitej zóny. Po odchode plavidla z prístavu odoslania inteligentný algoritmus vypočíta očakávané dátumy pre prekládku, príchod do prístavu, vykládku atď., a pošle ich do SPOTu. Všetky ďalšie prístavy a zastávky pozdĺž cesty kontajnera sú tiež zahrnuté v údajoch o sledovaní a jednotlivé dôležité body sú priebežne aktualizované. Užívatelia si môžu vybrať, pri ktorých zmenách budú informovaní prostredníctvom automatických notifikácií. Okrem toho nová výstražná funkcia umožňuje zamerať sa na odchýlky s vysokým rizikovým potenciálom.

Stefan Krauter, CEO cargo-partner vysvetluje: Neustále rozširujeme naše digitálne riešenia, aby sme sa hlbšie integrovali do dodávateľských reťazcov našich zákazníkov. S touto novou technológiou sledovania zásielok môžeme našim zákazníkom ponúknuť spoľahlivé informácie o ich námornej preprave. Preto majú naši klienti prístup k cenným údajom, ktoré podporujú ich rozhodnutia o optimalizácii dodávateľského reťazca a riadení zásob. Navyše aj naše námorné oddelenia profitujú z automatizovaného systému, ktorý nahrádza manuálne zadávanie údajov a zabezpečuje maximálnu efektívnosť a rýchlu výmenu informácií.” 

Prečítajte si aj

Back to top button