Železničná doprava

ZSSK Cargo s polročným ziskom 447 miliónov Sk

Železničná spoločnosť Cargo Slovakia (ZSSK CARGO) dosiahla za 1. polrok 2008 zisk 447 miliónov Sk (14,84 milióna eur), čo je o 571 miliónov Sk (18,95 milióna eur) lepší hospodársky výsledok, ako predpokladal plán. 
 

Rozdiel medzi skutočnosťou a plánom na 1. polrok 2008 pozitívne ovplyvnili vyššie prevádzkové výnosy, nižšie prevádzkové náklady a vyšší zisk z finančných operácií. 
Na hospodárenie spoločnosti pozitívne vplývali tiež vyššie tržby z prepravy, aktivácia materiálu a hmotného majetku i ostatné prevádzkové výnosy a zároveň nižšie čerpanie ostatných prevádzkových nákladov a dodávateľských služieb. Na druhej strane sa negatívne vyvíjali náklady spojené so spotrebou materiálu a nafty. 
ZSSK CARGO za 1. polrok 2008 prepravila 23,5 milióna ton tovarov, čo je o 98.000 ton viac, ako predpokladal plán na dané obdobie. Z pohľadu režimov sa pozitívne vyvíjali prepravy v tranzite, keď spoločnosť prepravila o 0,56 milióna ton viac, ako plánovala.
Najväčšie riziká do budúcnosti vyplývajú z rastu cien nafty, elektrickej energie, spotrebovaného materiálu na opravu a údržby koľajových vozidiel a ďalšie postupné zvyšovanie reálnej mzdy.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button