Železničná doprava

V Dobrej podpísali slovensko-ukrajinsko-ruské memorandum o porozumení

Trojstranné slovensko – ukrajinsko – ruské Memorandum o vzájomnom porozumení podpísal v Dobrej v okrese Trebišov minister dopravy, pôšt a telekomunikácií SR Ľubomír Vážny, námestník generálneho riaditeľa Ukrajinských železníc Michail Kosťuk a prezident Ruských železníc Vladimír Jakunin.

Memorandum umožňuje spustenie projektových prác pre budovanie širokorozchodnej trate po území Slovenska do Bratislavy s jej predĺžením do Viedne. V priestoroch Terminálu kombinovanej dopravy (TKD) v Dobrej zároveň dnes predstavitelia Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a.s., a ruskej spoločnosti TransContainer za účasti Vážneho a Jakunina podpísali nájomnú zmluvu o dlhodobom prenájme TKD. Zmluva nadobúda platnosť od 1. júla 2009. Prenájom terminálu ruskej strane zabezpečí zvýšenie prepravných tokov medzi Áziou a strednou Európou v oboch smeroch. Preprava paletizovaného tovaru v kontajneroch po železnici predstavuje ekologický a bezpečný spôsob prepravy v porovnaní s cestnou nákladnou dopravou. TKD Dobrá, ktorý leží na V. paneurópskom železničnom koridore (Benátky – Bratislava – Žilina – Košice – Čierna nad Tisou – Ľvov a v blízkosti prekládkovej stanice Čierna nad Tisou a hraníc s Ukrajinou i Maďarskom), ponúka okrem štandardných služieb poskytovaných v termináloch aj prechod tovarov zo širokého rozchodu na normálny a opačne. Projektovaný výkon terminálu je pri plnom manipulačnom vybavení približne 690 preložených intermodálnych prepravných jednotiek – kontajnerov, výmenných nadstavieb a návesov za 24 hodín a 190 cestných súprav za 24 hodín v systéme Rolende Landstrasse (RoLa). TKD Dobrá má rozlohu 180.750 m2, dennú prekládkovú kapacitu 700 TEU (Twenty-foot Equivalent Unit) a ponúka skladovacie možnosti 1630 TEU. Zároveň umožňuje realizovať prepravy RoLa pomocou upraveného priestoru v koľajisku a hydraulických nájazdových rámp. Spoločnosť TransContainer je dcérska spoločnosť Ruských železníc, ktorá svoju činnosť vykonáva od roku 2006. TransContainer je najväčší ruský prepravca kontajnerov pokrývajúci celú sieť ruských železníc. Svojim zákazníkom ponúka integrované služby zahŕňajúce kontajnerovú, cestnú a železničnú prepravu, colné služby.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button