Železničná doprava

Spoločnosti Rail Cargo Austria a MÁV Cargo majú v pláne stať sa lídrami

Spoločnosti Rail Cargo Austria a MÁV Cargo majú spoločne v pláne stať sa európskymi lídrami v oblasti logistiky. Spoločnosť RCA investovala 400 miliónov EUR a kúpila spoločnosť MÁV Cargo. Fúziou týchto dvoch spoločností vznikla skupina so základnou platformou pre udržateľný rast v medzinárodnej nákladnej doprave.

Spolu zamestnávajú takmer 11.000 zamestnancov a prepravia 141,5 milióna ton tovaru. Ich hlavným cieľom je stať sa číslo jeden v sektore nákladnej dopravy v Európe. "Toto je historický deň. Dnes sa zrodilo niečo nové!" S týmito slovami vyjadril Friedrich Macher, hovorca predstavenstva spoločnosti Rail Cargo Austria, radosť z "dnešného zlúčenia dvoch spoločností RCA a MÁV Cargo". Spoločnosť RCA jednoznačne splnila všetky požiadavky, ktoré stanovuje Európska inštitúcia pre hospodárske súťaže (European Competition Authority). Táto akvizícia povedie k posilneniu synergie u oboch spoločností, výsledkom čoho bude tiež zrýchlené upevňovanie postavenia spoločnosti RCA ako popredného hráča v sektore medzinárodnej nákladnej dopravy. MÁV Cargo bude nezávisle riadená spoločnosť, ktorá bude súčasťou skupiny RCA group s vlastnou zodpovednosťou za profit či straty. "Nákupná cena 400 miliónov EUR je primeraná," uviedol Günther Riessland, člen predstavenstva spoločnosti RCA, "pretože zlúčenie dvoch spoločností umožňuje rozšíriť vlakovú dopravu v strednej a východnej Európe." Riessland očakáva, že vďaka zužitkovaniu synergetických potenciálov sa pozitívny prínos spoločnosti MÁV Cargo prejaví už v roku 2009. "Dnešná komplikovaná celková ekonomická situácia pre nás bezpochyby predstavuje veľkú výzvu," pokračuje Riessland, ktorý predpovedá, že vďaka zlúčeniu týchto dvoch spoločností sa stanú lídrami spomedzi všetkých európskych spoločností zaoberajúcich sa nákladnou dopravou. Peter Klugar, hovorca predstavenstva spoločnosti ÖBB-Holding AG, zdôrazňuje význam tohto zlúčenia. "Spoločnosť MÁV Cargo je ideálnou z hľadiska medzinárodných ambícií skupiny ÖBB Group. Spolu sa stanú európskymi lídrami a takisto sa zaradia medzi významné logistické spoločnosti."

Spoločnosti RCA a MÁV Cargo spolu prepravia približne 28,2 biliónov tonokilometrov

Súčasná európska železničná sieť zahŕňa približne 8000 kilometrov a ďalej sa napája na ďalšie európske koridory. "Spoločnosť MÁV Cargo je veľmi uznávaný nákladný prepravca v regióne strednej Európy. Okrem toho, že zamestnáva približne 3700 zamestnancov, disponuje veľmi dobrou zákazníckou základňou, moderným nákladným terminálom Bilk pri Budapešti a približne 13.000 vagónmi a závodom na ich výrobu v Miškolci," vysvetľuje člen predstavenstva spoločnosti RCA Ferdinand Schmidt. RCA a MÁV Cargo prepravia spolu 28,2 bilióna tonokilometrov (súčin prepravených ton a najazdených kilometrov).

Spoločnosť MÁV Cargo bude plniť spojovaciu funkciu

Do budúcna sa predpokladá optimalizovanie riadenia nákladnej dopravy medzi dvoma odlišnými železničnými systémami západnej, juhovýchodnej Európy a krajinami SNŠ. Okrem toho bude spoločnosť MÁV Cargo zohrávať dôležitú úlohu v sektore kombinovanej prepravy v krajinách juhovýchodnej Európy. Vďaka tomu si spoločnosti RCA a MÁV Cargo v dunajskom koridore posilnia svoje pozície a poskytnú súvislé spojenie s Ukrajinou ale aj Čiernym morom a Balkánom. "Už teraz má medzinárodná preprava podiel tri štvrtiny z celkovej nákladnej prepravy spoločnosti ÖBB," uviedol Schmidt, ktorý poukazuje na to, že východno-západná línia je pre nákladnú dopravu stále významnejšia. Spoločnosti Rail Cargo Austria a MÁV Cargo spolu zohrajú významnú úlohu pri správe vagónov v strednej a juhovýchodnej Európe. Záhony je prekládková stanica medzi širokorozchodnou a štandardnou železničnou traťou a stane sa z nej vstupná brána na trhy v Taliansku, Francúzsku a Švajčiarsku. Rozvoj siete logistických centier a terminálov v krajinách strednej Európy, spoločné využívanie a optimalizované používanie vozového parku bude viesť k ešte lepším a kvalitnejším službám pre zákazníkov.

Projekt "Spojenie síl" – Spolu sme silnejší!

"Plánujeme veľké veci!" nechal sa počuť Macher, ktorý predpokladá, že spoločnosti vytvoria nové štandardy v poskytovaní služieb a budú ponúkať kvalitu v sektore európskej železničnej logistiky. "Aby sme boli schopní poskytovať excelentné služby, ktoré si vyžaduje európsky logistický trh," pokračuje Macher, "je dôležité zabezpečiť inovatívne riešenia pre železnice." Pre zrealizovanie tohto zámeru bol uvedený projekt "Spojenie síl", ktorého úlohou je spojiť a sústrediť všetky sily v oboch spoločnostiach. "Zo spoločností RCA a MÁV Cargo sa získajú len tie najlepšie myšlienky a za ich implementáciu v každej spoločnosti budú zodpovedné oni sami. V tejto fáze preto nie je naplánovaná fúzia spoločností MÁV Cargo a RCA do jednej. Silná skupina – dve spoločnosti a dve značky," uviedol člen predstavenstva. Spoločnosť RCA je presvedčená, že do budúcnosti je možná len vzájomná spoločná cesta s využitím know-how oboch spoločností a vzájomná spolupráca všetkých zamestnancov. "Naším jasným cieľom," uviedol Riessland, "je rast a expanzia. Pre naplnenie tohto cieľa budeme potrebovať úplne každého zamestnanca." V spoločnosti MÁV Cargo je naplánované zvýšenie výdavkov do programu zdravotnej starostlivosť o zamestnancov rovnako, ako tomu bolo v spoločnosti RCA. "Spolu so všetkými našimi zamestnancami sa chceme chopiť nových príležitostí," vyjadril sa Macher a zdôraznil, že "okrem stabilného postavenie na svojich domácich trhoch ponúka toto zlúčenie šancu získať popredné postavenie medzi prepravnými spoločnosťami v Európe."

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button