Železničná doprava

Modernizácia trate pod Tatrami sa predĺži

Modernizácia trate pod Tatrami sa predĺži. O niekoľko mesiacov sa predĺži modernizácia železničnej trate pod Tatrami.

Pôvodne mala byť stavba takmer 13-kilometrového úseku medzi Popradom a Lučivnou hotová v auguste. Hovorkyňa Železníc Slovenskej republiky (ŽSR) Ria Feik Achbergerová uviedla, že v súčasnosti nie je jasné, o koľko presne sa práce predĺžia, prebiehajú totiž intenzívne rokovania so zhotoviteľom. „Aktuálne, tak ako aj na ostatných staveniskách líniových stavieb či už v rámci diaľničnej siete, železničných tratí, alebo ostatných pozemných stavieb na Slovensku, respektíve celkovo v Európskej únii, prevláda aj v prípade predmetnej stavby akútny nedostatok stavebného materiálu,“ zdôvodnila.

Chýbajú podľa nej predovšetkým oceľové konštrukcie určené na výrobu a zhotovenie mostných objektov. Tento nepriaznivý stav, spôsobený vojnovým konfliktom na Ukrajine, výrazne zasiahol do dodávateľsko-odberateľských vzťahov, či už z hľadiska dostupnosti materiálu alebo enormného nárastu cien oproti pôvodným zmluvným cenám. „Jeho výsledkom je aj pozastavenie, respektíve obmedzenie postupu stavebných prác na kľúčových mostných objektoch,“ dodala hovorkyňa.

Projekt, ktorého hodnota je takmer 97,5 milióna eur bez DPH, je rozdelený do niekoľkých ucelených častí. V rámci trasy Poprad – Svit sa už boli ukončili práce na železničnom zvršku, spodku a trakčnom vedení. Podchod a príslušnú komunikáciu v mestskej časti Veľká už odovzdali do predčasného užívania mestu Poprad. „Dokončujú sa únikové dvere a schody na protihlukových stenách, stavebno-technicky sa tento úsek takmer stopercentne ukončil,“ doplnila Feik Achbergerová.

Modernizácia trate pod Tatrami sa predĺži

V okolí železničnej stanice Svit sa ukončila obnova párnej skupiny koľají. Pod koľajami číslo 2 a 4 vybudovali podchod pre cestujúcich a železničný most s betónovou vaňou v párnej skupine. Takisto sa vybudovalo aj nástupište číslo 1 s novým zastrešením. Momentálne je výluka nepárnej skupiny koľají a v tejto etape sa vybuduje podchod, podjazd aj nástupište pri koľaji číslo 3. Vo fáze prípravy a realizácie začína byť aj obnova budovy stanice vo Svite, ktorá je národnou kultúrnou pamiatkou.

„Všetky pripomienky krajského pamiatkového úradu sa zapracovali do zmeny projektovej dokumentácie, na základe ktorej čoskoro začneme s rekonštrukciou. Doteraz sa v budove robili len miestnosti, ktoré bolo treba dokončiť a odovzdať v rámci spustenia zabezpečovacieho zariadenia,“ objasnila hovorkyňa.

Na trase Svit – Štrba už stavbári ukončili trvalú výhybňu Lučivná. Momentálne prebiehajú práce na zriadení násypového telesa na novej preložke časti trate, kde je na 95 percent hotový železničný most nad cestou III. triedy a potokom Rakovec. „Vo fáze realizácie je tam kontajnerová trakčná meniareň s technológiou. Je potrebné sfunkčniť vnútorné a vonkajšie rozvody,“ doplnila Feik Achbergerová s tým, že na trase je nepretržitá výluka až do 26. októbra.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button