Železničná doprava

KSK a maďarská strana podpísali memorandum o výstavbe rýchlostnej železnice

Memorandum o spolupráci pri projekte realizácie rýchlostnej železnice Miškovec – Košice podpísali uplynulý týždeň zástupcovia maďarskej Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy a Košického samosprávneho kraja (KSK). KSK o tom informuje na svojej webovej stránke. Rýchlostná železnica by mala spojiť Košice s Miškovcom, čím by došlo k odľahčeniu dopravnej záťaže, ktorá je v súčasnosti kladená na cesty nižších tried.

Uvedené samosprávy podpisom deklarovali, že budú pracovať na rozvoji železničnej dopravy medzi týmito dvoma krajskými mestami. Vybudovaním rýchlostnej železnice medzi Miškovcom a Košicami by došlo k vyššiemu využitiu osobnej a nákladnej železničnej dopravy a zároveň k zníženiu dopravnej záťaže, ktorá je v súčasnosti kladená najmä na cesty II. a III. triedy.

„Košický kraj zastáva smutné prvenstvo v najnižšom počte rýchlostných ciest a diaľnic na Slovensku. Všetka doprava vrátane nákladnej je v súčasnosti vedená najmä po cestách nižších tried,“ povedal predseda KSK Rastislav Trnka s tým, že uvedená rýchlostná železnica by pomohla okrem zníženia zaťaženia životného prostredia skvalitniť dopravnú infraštruktúru v kraji, vytvorila by podmienky na príchod investorov a tvorbu nových pracovných miest a tiež by zvýšila životnú úroveň.

„Svojím podpisom sa zaväzujeme s využitím všetkých dostupných príležitostí pracovať na tom, aby nastal rozvoj železničnej trate a železničnej dopravy medzi krajskými mestami týchto dvoch žúp, ako aj na dynamickom zvýšení pomeru využitia osobnej a nákladnej železničnej dopravy na trase Miškovec – Košice,“ uviedla predsedníčka Boršodsko-abovsko-zemplínskej župy Bánné Gál Boglárka.

Podľa jej slov by sa tým výrazne znížilo využitie cestnej osobnej a nákladnej dopravy, ako aj miera znečistenia životného prostredia. KSK ďalej uvádza, že do prípravy spolupráce sa zapojila aj spoločnosť Észak-Magyarországi Fejlesztési Zrt, ktorá má „zmapovať zdroje regiónu a prevziať úlohu v rozhýbaní hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského života regiónu“.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button