Železničná doprava

Harmonogram liberalizácie dopravy na železniciach

Harmonogram liberalizácie dopravy na železniciach. Harmonogram liberalizácie dopravných služieb vo verejnom záujme na železničných a špeciálnych dráhach na stredajšom rokovaní vláda vzala na vedomie.

Materiál z dielne Ministerstva dopravy a výstavby (MDV) SR má za cieľ nastaviť kroky na zjednodušenie procesov liberalizácie a stanovenie harmonogramu vyhlasovania súťaží jednotlivých prevádzkových súborov. Tvorba súborov liniek, ktoré budú predmetom spoločných súťaží, vychádzala z viacerých kritérií.

Zahŕňajú garanciu prevádzkového konceptu a použitej trakcie na jednotlivých linkách počas celej doby trvania uzatváraného kontraktu. Rešpektovanie optimálnej veľkosti prevádzkového súboru, rešpektovanie rozmiestnenia udržiavacích pracovísk v záujme eliminácie vedenia neproduktívnych jázd. A tiež maximálnu možnú unifikáciu druhov vozidiel.

Z hľadiska charakteru prevádzky sa podľa rezortu dopravy javí vhodné oddeliť dopravu diaľkovú (Ex, R) od regionálnej (REX, Os) a príslušné súbory súťažiť samostatne. Po realizácii a vyhodnotení prvých troch ukončených verejných súťaží, ktorých termín vyhlásenia súťaže je najneskôr do 15. novembra 2023, by sa mala posúdiť efektívnosť takéhoto rozhodnutia tak, aby bola následne možnosť verejné súťaže optimalizovať.

Harmonogram liberalizácie dopravy na železniciach

Postup a poradie súťaží jednotlivých prevádzkových súborov by sa mali zakladať na faktickej pripravenosti verejnej súťaže pre daný prevádzkový súbor. Ďalej na pripravenosti zariadení služieb vo verejnom záujme v danom regióne. A ak je to možné, aj na princípe rovnomernej rozloženosti a dosahu na územie SR podľa krajov.

Z harmonogramu verejných súťaží vyplýva, že pre prevádzkový súbor EN Zemplín, EX Tatran a R Vtáčnik by mal byť termín vyhlásenia súťaže 15. novembra 2023. Následne 15. júna 2024 by sa mali vyhlásiť súťaže v prípade prevádzkových súborov uzol Košice I, uzol Nové Zámky a R Gemeran a Fatran. Ďalšie súťaže by mali byť 15. decembra 2024 vyhlásené pre prevádzkové súbory Horehronie, Horné Považie a Zemplín.

„Cieľom liberalizácie je zvýšiť konkurenčný tlak na trhu vnútroštátnej železničnej dopravy.
Cieľom je zvýšenie a zlepšenie kvality služieb v osobnej železničnej doprave. A zabezpečiť lepší pomer medzi kvalitou a cenou služieb vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave,“ skonštatovalo MDV. Pre vstup viacerých železničných podnikov na trh treba nastaviť jednotné pravidlá postupu súťaženia jednotlivých trás. Prispeje to k vytvoreniu rovnakých obchodných podmienok pre železničné podniky.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button