Vodná doprava

Záujem o podnikanie vo vodnej doprave je nízky

Nedostatočná podpora zo strany štátu, vysoké obstarávacie náklady či pokles dopytu na trhu a nedostatočné zabezpečenie parametrov vodných ciest.

Toto sú príčiny nízkeho záujmu o podnikanie v oblasti vodnej dopravy na Slovensku. Podľa Strategického plánu rozvoja dopravnej infraštruktúry SR do roku 2020 z dielne rezortu dopravy sa v priebehu rokov 2001 až 2012 vydalo len 63 licencií na podnikanie vo verejnej vodnej doprave, a to v nákladnej i osobnej preprave na vnútroštátnych a tiež aj medzinárodných vodných cestách. Zväčša ide o podnikateľov, ktorí majú jednu až dve nákladné lode.
      
V rokoch 2005 až 2011 pritom poklesol počet lodí približne o 20 %. To mohlo podľa stratégie spôsobiť aj vyraďovanie zastaraných plavidiel, ktoré sú po technickej životnosti. Podľa údajov z roku 2007 od najväčšieho dopravcu – spoločnosti Slovenská plavba a prístavy, ktorá vlastní 76 % lodí pre nákladnú dopravu – bol totiž priemerný vek remorkérov 28,9 roka.
 
Nákladné lode dosahovali priemerný vek 30 rokov. Napríklad v lodnej nákladnej doprave klesajúci trend odzrkadľujú aj údaje o vyťaženosti prístavov. Ten v Bratislave je podľa odhadov pri svojich 205 hektároch vyťažený na menej než 20 % a prístav v Komárne na 10 %.
 

Prečítajte si aj

Back to top button
Close
Close