Rôzne

Udržateľné spracovanie odpadov

Spoločnosť T+T a.s. je slovenský spracovateľ odpadov v žilinskom regióne, ktorý sa zameriava na udržateľné spracovanie odpadov. V poslednej dobe investovala státisíce eur nielen do nákupu moderných nákladných vozidiel na zvoz odpadu, ale aj do fotovoltaiky. Do budúcnosti navyše plánuje vyrábať bio CNG na pohon svojich deviatich plynových zvozových vozidiel.

Spoločnosť T+T a.s. sa zaoberá odpadovým hospodárstvom od roku 1991, z pôvodných 34 ľudí má dnes 160 stálych a cca 30 sezónnych zamestnancov.

Prečítajte si aj
T+T prevádzkuje celkom deväť zvozových vozidiel na CNG

Až 80 000 ton

T+T prevádzkuje v Hričove, len pár kilometrov od Žiliny v tesnej blízkosti diaľnice D3, veľký areál, kde spracováva odpad z regiónu Žilinského kraja pokrývajúci 130 000 obyvateľov. „Ročne nám tu prejde 80 000 ton odpadu, z ktorých drvivú väčšinu spracujeme,“ hovorí Miloš Ďurajka, riaditeľ firmy T+T. Spracovávajú tu ako komunálny odpad, tak aj triedený, bioodpad či veľkoobjemový odpad.

Udržateľné spracovanie odpadov. Ročne prejde areálom spoločnosti T+T 80 000 ton odpadu
Ročne prejde areálom spoločnosti T+T 80 000 ton odpadu

S triediacimi technológiami nás zoznamuje Juraj Hollý, vedúci technologických zariadení:

„V hale sú dve samostatné triediace linky – na komunálny a triedený odpad. Na triedenie komunálneho odpadu slúži linka MBU, mechanicko-biologická úprava, ktorá v niekoľkých krokoch postupne oddelí plast, papier, kartóny, drevo, kovy, inertný materiál a biologický odpad.“

Táto linka je unikátna tým, že jedným z ich výstupov je tzv. TAP, čiže tuhé alternatívne palivo s výhrevnosťou 13 až 24 GJ vhodné na spaľovanie v elektrárňach alebo cementárňach.

Plasty vytriedené z komunálneho odpadu idú spolu s triedeným odpadom zo žltých popolníc do druhej triedičky, do tzv. optickej separačnej linky. „V prvom kroku sa oddelí všetko, čo do plastu nepatrí. Pomocou magnetu a indukcie dáme preč napríklad železné a neželezné kovy, drevo, papier a bioodpad. Jedinou neautomatizovanou prácou je vybratie plastových fólií, ktoré by mohli upchať drvičky aj dopravníky,“ pokračuje v popise technológií Juraj Hollý.

Udržateľné spracovanie odpadov. Triediaca linka MBU získava z komunálneho odpadu alternatívne palivo.
Triediaca linka MBU získava z komunálneho odpadu alternatívne palivo

„Plasty potom smerujú do optickej triedičky, ktorá ich pomocou skenera dokáže rozdeliť do niekoľkých skupín, napríklad na plasty používané v kuchyni a kúpeľni, zvlášť vedia roztriediť číre či farebné PET fľaše,“ dopĺňa. Z plastu následne opäť vzniká TAP.

Budúcnosť patrí bio CNG

Dôležitou činnosťou spoločnosti T+T je tiež kompostovanie a spracovávanie všetkého bioodpadu. Na tento účel tu majú tri veľké „Compoboxy“ na stabilizáciu biologického odpadu. Tu ale končí ako klasický bioodpad, ako je lístie, tráva či ďalšie poľnohospodárske komodity, tak bioodpad vyseparovaný z liniek na komunálny a triedený odpad. „Z bioodpadu vyrábame aj kvalitný kompost,“ vysvetľuje Juraj Hollý. Metán vznikajúci počas tlenia sa pomocou biologických filtrov, čo sú nádoby naplnené kôrou, zbavia zápachu a vypustia sa.

Udržateľné spracovanie odpadov. Tieto Compoboxy slúžia na stabilizáciu biodpadu
Tieto Compoboxy slúžia na stabilizáciu biodpadu

„Teraz pripravujeme projekt na spracovanie metánu na bio CNG, ktorým budeme plniť naše zvozové vozidlá na CNG. Tých máme celkom deväť, čo je najviac na Slovensku,“ chváli sa Miloš Ďurajka, riaditeľ spoločnosti. Tento plán zahŕňajúci aj výstavbu vlastnej plniacej stanice v areáli, zapadá do dlhodobej stratégie firmy T+T na udržateľné zaobchádzanie s odpadmi.

Energeticky sebestačný

Firma zaobstarala fotovoltaické panely: „V prvej fáze sme inštalovali panely s výkonom 100 kW. Ešte počas novembra osadíme našu najväčšiu halu ďalšími panelmi s výkonom 400 kW. Vďaka tomu by sme mali mať kompletne pokrytú spotrebu našej firmy,“ vysvetľuje Miloš Ďurajka. Na obstaranie fotovoltaiky získali dotáciu z Eurofondov, ale zaobstarali by ju aj bez nej.

Udržateľné spracovanie odpadov. Solárne panely pokryjú spotrebu celej prevádzky.
Solárne panely pokryjú spotrebu celej prevádzky

Obnova vozového parku

T+T má v Hričove 30 klasických zvozových vozidiel rôzneho veku plus tri autá na veľkoobjemové kontajnery. Vedľa nich prevádzkuje aj vozidlá s ramenovým či hákovým nakladačom kontajnerov.

„V roku 2018 sme začali s obnovou zvozových vozidiel. Od spoločnosti Profi Truck Business z Olomouca sme zaobstarali DAF CF s holandskou, pre nás vtedy neznámou, nadstavbou Geesing. A keďže sme s ňou, rovnako ako s celým autom aj prístupom spoločnosti boli maximálne spokojní, pokračovali sme v ďalších nákupoch týchto nadstavieb na podvozku DAF,“

spomína Vladislav Belák, vedúci strediska Hričov

K existujúcim piatim plynovým vozidlám (značky Scania a Mercedes-Benz Econic) v rokoch 2020 až 2023 zaobstarali štyri nové plynové Scanie, vďaka čomu sa môžu pochváliť najväčšou flotilou plynových smetiarskych áut na Slovensku. „Od Profi Truck máme aj unikátnu nadstavbu talianskej firmy TecMe na čistenie odpadových nádob, ktorá na umývanie používa teplú vodu. Navyše čistenie prebieha vo vnútri nadstavby,“ opisuje Vladislav Belák.

Udržateľné spracovanie odpadov. Unikátna nadstavba na čistenie odpadových nádob.
Unikátna nadstavba na čistenie odpadových nádob

Odpady pod kontrolou

Všetky zvozové vozidlá sú osadené GPS, kamerami, čítačkami senzorov, veľká časť áut je dokonca osadená aj váhami (niektoré aj na výklopníku). „15 000 nami spravovaných nádob na odpad sú osadené čipy, takže máme dokonalý prehľad o manipulácii s nimi. Vďaka tomu vieme, či bola nádoba vyvezená aj koľko odpadu v nej bolo,“ opisuje moderné technologické vybavenie Miloš Ďurajka, riaditeľ T+T.

Stratégia spoločnosti

Mimo Žilinského kraja pôsobí spoločnosť samostatne alebo prostredníctvom dcérskych spoločností v regióne Horná Nitra – Prievidza, v okrese Žiar nad Hronom, Liptov a Orava. Nové progresívne technológie evidencie a zhodnocovania odpadov využíva 350 000 obyvateľov Slovenska, čo predstavuje 7 % trhu s odpadmi v Slovenskej republike.

Zdroj
transport.sk
Editor
Michal Štengl, foto: autor
Back to top button