Rôzne

Kybernetické útoky sú opäť najväčšou hrozbou podnikania

Kybernetické útoky sú opäť najväčšou hrozbou podnikania. Kybernetické incidenty, ako sú ransomvérové útoky, úniky údajov a prerušenia IT, sú podľa 13. štúdie Allianz Risk Barometer v roku 2024 najväčšou hrozbou pre spoločnosti na celom svete.

Úzko prepojené nebezpečenstvo prerušenia podnikania je na druhom mieste. Prírodné katastrofy (medziročný postup zo 6. na 3. miesto), požiar, výbuch (z 9. na 6.) a politické riziká a násilie (z 10. na 8.) zaznamenali najväčší medziročný vzostup podľa hodnotenia viac ako 3 000 profesionálov v oblasti riadenia rizík z 92 krajín sveta. „Najdôležitejšie riziká a najväčšie vzostupy v tohtoročnom Allianz Risk Barometri odrážajú veľké problémy, ktorým spoločnosti po celom svete v súčasnosti čelia, ako je digitalizácia, klimatické zmeny a neisté geopolitické prostredie. Mnohé z týchto rizík sa už dostávajú do popredia, pričom sa očakáva, že extrémne počasie, ransomvérové útoky a regionálne konflikty budú v roku 2024 ďalej testovať odolnosť dodávateľských reťazcov a obchodných modelov. Sprostredkovatelia a zákazníci poisťovní by si to mali uvedomiť a podľa toho prispôsobiť svoje poistné krytie,“ konštatuje generálny riaditeľ Allianz Commercial Petros Papanikolaou.

Trendy podporujúce kybernetickú aktivitu v roku 2024

Kybernetické incidenty sú už tretí rok po sebe globálne najvýznamnejším rizikom a po prvýkrát s jasným rozdielom. Odborníci na riziká považujú únik údajov za najnebezpečnejšiu kybernetickú hrozbu, po ktorej nasledujú útoky na kritickú infraštruktúru a fyzické aktíva. Ďalej sú to útoky ransomvéru, keď v minulom roku došlo k znepokojivému nárastu týchto poistných udalostí medziročne o viac ako 50 %.

„Kybernetickí zločinci skúmajú spôsoby, ako využiť nové technológie, ako je umelá inteligencia (AI) na automatizáciu a zrýchlenie útokov, čím vytvárajú efektívnejší malvér a phishing. Očakáva sa, že rastúci počet incidentov spôsobených slabou kybernetickou bezpečnosťou, najmä v mobilných zariadeniach, nedostatok až miliónov odborníkov v oblasti kybernetickej bezpečnosti a hrozba, ktorej čelia menšie spoločnosti v dôsledku ich závislosti na outsourcingu IT, budú v roku 2024 ťahať kybernetické aktivity,“ vysvetľuje Scott Sayce z Allianz Commercial.

Prerušenie podnikania a prírodné katastrofy

Napriek zmierneniu postpandemického prerušenia dodávateľského reťazca v minulom roku si prerušenie prevádzky zachováva v prieskume svoju pozíciu druhej najväčšej hrozby. Tento výsledok odráža vzájomnú prepojenosť v čoraz nestálejšom globálnom podnikateľskom prostredí, ako aj silnú závislosť na dodávateľských reťazcoch pre kritické produkty alebo služby.

Zlepšenie riadenia kontinuity podnikania, identifikácia kritických miest dodávateľského reťazca a rozvoj alternatívnych dodávateľov sú aj v roku 2024 kľúčovými prioritami v oblasti riadenia rizík. Prírodné katastrofy (26 %) sú najväčším tohtoročným skokanom, keďže rok 2023 bol rekordný na viacerých frontoch. Bol to najhorúcejší rok od začiatku meraní, pričom poistné straty presiahli 100 miliárd dolárov už štvrtý rok po sebe. Najvyšší účet priniesli škody po silných búrkach vo výške 60 miliárd dolárov.

Kybernetické útoky sú opäť najväčšou hrozbou podnikania

Regionálne rozdiely a stúpajúce a klesajúce riziká

Nie je prekvapením, že vzhľadom na prebiehajúce konflikty na Blízkom východe a na Ukrajine a napätie medzi Čínou a USA poskočili politické riziká a násilie z 10. na 8. miesto. Rok 2024 je tiež supervolebným rokom, v ktorom by mohlo ísť k voľbám až 50 % svetovej populácie, vrátane Indie, Ruska, USA či Spojeného kráľovstva. Nespokojnosť s potenciálnymi výsledkami spolu so všeobecnou ekonomickou neistotou, vysokými životnými nákladmi a rastúcimi dezinformáciami poháňanými sociálnymi médiami znamenajú, že sa očakáva nárast spoločenskej polarizácie, čo v mnohých krajinách vyvolá ďalšie sociálne nepokoje.

Vyhliadky na tento rok

Podľa Allianz Risk Barometra by sme v roku 2024 mohli vidieť divoké ekonomické vzostupy a pády, ktoré sme zaznamenali od urovnania šoku z COVID-19, čo viedlo k poklesu rizika makroekonomického vývoja (19 %) z 3. na 5. miesto. Vyhliadky hospodárskeho rastu pre tento rok však podľa Allianz zostávajú utlmené – celosvetovo o niečo viac ako 2 %.

Top 10 svetových rizík podnikania v roku 2024

Percento odpovedíUmiestnenie v roku 2024
1. Kybernetické útoky36%1. (34 %)
2. Prerušenie prevádzky31%2. (34 %)
3. Prírodné katastrofy26%6. (19 %)
4. Zmeny v legislatíve a regulácii19%5. (19 %)
5. Makroekonomický vývoj19%3. (25 %)
6. Požiar, explózie19%9. (14 %)
7. Klimatické zmeny18%7. (17 %)
8. Politické riziká a násilie (vojna, terorizmus)14%10. (13 %)
9. Vývoj na trhu13%11. (11 %)
10. Nedostatok pracovnej sily12%8. (14 %)

Zdroj
foto: iStock
Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button