Motorizmus

Poskytne Volkswagenu investičnú pomoc v maximálnom objeme 430,8 mil. Sk

Automobilka Volkswagen Slovakia, a.s., získa od štátu investičnú pomoc v maximálnom objeme 430,8 milióna Sk (14,3 milióna eur). Vláda SR schválila návrh Ministerstva hospodárstva (MH) SR.

Spoločnosť by mala investičnú pomoc využiť na kapacitný rozvoj závodu v súvislosti s rozšírením výrobného portfólia o nový produkt, ktorý sa má realizovať v existujúcom výrobnom závode v Devínskej Novej Vsi. Štátna pomoc bude realizovaná formou úľavy na dani z príjmov fyzických osôb. Nový produkt by mal patriť do rastúceho segmentu trhu s vysokou pridanou hodnotou. Realizácia investičného zámeru v hodnote 9 miliárd Sk (298,75 milióna eur) je rozložená na obdobie troch rokov, pričom v priamej súvislosti s investíciou sa predpokladá vytvorenie 760 nových pracovných miest do konca roku 2012.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button