Motorizmus

Krásne Vianoce pre deti z Levoče

Spoločnosť Business Lease už roky podporuje OZ a Spojenú školu internátnu v Levoči. Tento rok im pod vianočný stromček dala mobilné ozvučovacie zariadenie, keďže sa deti venujú spevu, a každé dostane aj korčule.

Tento rok bol v mnohom iný, no poznačený hlavne prísnymi karanténnymi obmedzeniami súvisiacimi s pandémiou COVID-19. Spojená škola internátna v Levoči, ktorá funguje aj ako chránená dielňa, má viac ako 160 detí, a to nielen so zrakovým, ale často aj pridruženým mentálnym postihnutím. Učia sa tam a neraz aj bývajú deti od 3 do 20 rokov. Obmedzenia tak niesli veľmi ťažko. „Sú z toho všetkého smutné, pretože prišli o veľa zážitkov a radostí. Nepociťujú ohrozenie svojho zdravia a života, ale citlivo vnímajú zmeny v ich bežnom živote – že musia nosiť rúško, nemôžu sa kontaktovať so žiakmi z iných tried, musia byť v karanténe, ak sa stretli s niekým pozitívnym,“ hovorí riaditeľka levočskej školy Šarlota Múdra.

Školu už roky podporuje spoločnosť Business Lease, a to finančne aj spoločnými zážitkami, vrátane tých vianočných. „Veľmi sa teším, že sme deťom aj tento rok mohli pripraviť prekvapenie na Vianoce. Spoločne so spoločnosťou EXIsport sme deťom kúpili zimné korčule. V škole budú mať onedlho svoje klzisko a som rada, že aj týmto darčekom prispejeme k pohybovému rozvoju detí v škole. Zároveň tento rok detí dostanú aj mobilné ozvučovacie zariadenie,“ podotýka výkonná riaditeľka Business Lease Lucia Čišková. Spoločnosť je poskytovateľom komplexnej mobility vrátane operatívneho lízingu pre fyzické aj právnické osoby.

Vysnívaný darček

Ako spresňuje Lucia Čišková, inšpirácia na tohtoročné darčeky prišla od pani riaditeľky. „Vždy sa s ňou radíme, aby sme deťom zaobstarali to, po čom ich detská duša piští,“ hovorí. Škola po minulé roky aj v rámci vianočných sviatkov pripravovala spoločnú večeru a stretnutie pri stromčeku, deti si pripravili program, napiekli niečo drobné a veľmi sa na to stretnutie tešili. „Tohto roku sú všetky takéto spoločné akcie zakázané a mnohým to chýba. Chýba im aj športovanie, nesmú sa používať telocvične a posilňovne, je zrušený zimný štadión. Preto sme si povedali, že ak to počasie umožní, urobíme im ľad na školskom dvore, aby sa aspoň po skupinách mohli ísť korčuľovať,“ vysvetľuje Šarlota Múdra.

Minulý rok dostala škola do daru auto, ktoré jej pomáha pri aktivitách pre deti (FOTO: Business Lease)

A vysnívala tak za nich darček. Spoločnosť Business Lease sa následne spojila s partnerom EXIsport, aby si každé dieťa našlo pod stromčekom korčule a aspoň takto sa pri dodržaní hygienických predpisov mohli na čerstvom vzduchu a pri športe a zábave vyšantiť. „Deti si už veľmi prajú, aby korona skončila, aby mohli chodiť na akcie, stretávať sa a žiť ako predtým,“ podotýka Šarlota Múdra. Deti sa roky venujú aj spevu v rámci speváckej skupiny. Spolu s Business Lease po uplynulé Vianoce aj naspievali spoločnú vianočnú pieseň, príp. im deti naspievali vianočný pozdrav.
Tento rok tím Business Lease osobne vycestoval za deťmi ešte pred Vianocami, aby im urobili krásny deň. „Keďže deti nemajú časté návštevy a v tomto roku už vôbec nie, z návštevy kolegov z Business Lease sa obzvlášť tešili,“ dodáva Lucia Čišková.

Silný partner

„Dlhoročnú spoluprácu s firmou Business Lease si veľmi vážim. Dnes sa len ťažko nájdu ľudia, ktorí pomáhajú nezištne, bez nároku na reklamu a so zámerom priblížiť sa deťom a ich potrebám,“ podotýka Šarlota Múdra. Pred rokom dostala škola od spoločnosti Business Lease auto „Potrebovali sme ho hlavne pre pracovníkov centra špeciálnopedagogického poradenstva (CŠPP), ktorí cestujú za postihnutými deťmi vo veku od 0 do 6 rokov domov a tam radia rodičom. Pracovníci CŠPP chodia tiež za žiakmi, ktorí majú zrakové postihnutie a vzdelávajú sa v bežných školách,“ vysvetľuje Šarlota Múdra. V čase korona krízy auto využívali aj na prevoz učiteliek, ktoré chodia do Prešova za žiakmi, ktorí nie sú schopní prísť do Levoče.

„Predtým chodili učiteľky verejnou dopravou, ale v terajšej situácii sú radi, že ich môžeme odviezť autom, kde sa cítia bezpečnejšie,“ podotýka riaditeľka. Tiež pomohli trom rodinám, ktorých deti navštevujú školu, no sú z juhu Slovenska. SAD zrušilo spoj, ktorým chodili z Rožňavy do Popradu a tým sa ich cesta skomplikovala časovo aj počtom prestupov. „Vozíme tak deti z Levoče do Rožňavy, kde si ich rodičia vyzdvihnú a opačne,“ dodáva. Business Lease pritom za školu hradí všetky poplatky – poistky, diaľničnú známku, výmeny pneumatík a podobne. „Je to neoceniteľná pomoc,“ dodáva riaditeľka školy Šarlota Múdra.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button