Motorizmus

EK schválila španielsku štátnu pomoc pre automobilový sektor

Európska komisia (EK) schválila dočasnú španielsku štátnu pomoc, ktorej cieľom je podporiť výrobu „zelených“ automobilov.

Pomoc v podobe nízkoúrokových pôžičiek je určená pre výrobcov automobilov alebo súčiastok. Maximálne dvojročné pôžičky možno poskytnúť do konca tohto roka, pričom úroky sa môžu znížiť o maximálne 50 % v prípade malých a stredných podnikov a o maximálne 25 % v prípade veľkých podnikov v porovnaní s bežnými úrokovými sadzbami. Okrem toho sa o túto formu pomoci môžu uchádzať len tie podniky, ktoré pred vypuknutím krízy nemali problémy. "Opatrenie podporí výrobu zelených áut bez toho, aby sa narušila hospodárska súťaž. Umožnia sa tak významné investície do nízkouhlíkovej ekonomiky odložené z dôvodu ekonomickej a finančnej krízy," uviedla komisárka pre hospodársku súťaž Neelie Kroesová.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button