Motorizmus

EČV by mohli byť viazané na auto, bez ohľadu na okres

Tabuľka s evidenčným číslom vozidla (EČV) by po novom mohla byť „prenositeľná“ z pôvodného na nového majiteľa motorového vozidla bez ohľadu na to, či má v danom okrese trvalý pobyt. Navrhla to skupina koaličných poslancov v novele zákona o cestnej premávke, ktorú v piatok posunulo plénum Národnej rady (NR) SR do druhého čítania.

„Viazanosť EČV na okres trvalého pobytu vlastníka vozidla sa vypúšťa úplne. Zároveň sa navrhuje možnosť ponechania EČV pre predávajúceho pri zmene držby vozidla na inú osobu. Takúto EČV si bude môcť predávajúci prideliť na svoje ďalšie vozidlo,“ priblížili poslanci v dôvodovej správe. Kupujúci by tiež mal mať fakultatívnu možnosť požiadať o výmenu tabuliek s evidenčným číslom na orgáne Policajného zboru príslušnom podľa miesta pobytu alebo sídla nového držiteľa vozidla.

Argumentujú tým, že zmena ušetrí značné finančné prostriedky štátu za nákup nových EČV, ale aj jednotlivcom v situácii, keď majiteľ predá staré motorové vozidlo a kúpi nové. „Znovupoužitie pôvodnej EČV však okrem finančnej úspory pre majiteľa vozidla prináša aj ekologický efekt pre spoločnosť, pretože pri súčasnom systéme sa už dá hovoriť o plytvaní (pri dnešnom počte áut v úhrne ide o značný objem kovu potrebného na výrobu EČV),“ konštatujú predkladatelia.

Aktuálne je v SR zaužívaný model evidenčného čísla, ktorý sa viaže na auto a okres. Zloženie tradičného identifikátora auta je také, že prvé dva znaky predstavujú okres, tri znaky – arabské číslice od 001 – 999 a posledné dva znaky sú séria AA – ZZ. Ak podľa súčasnej platnej legislatívy majiteľ vozidlo predá, a to ostáva v okrese, ostáva na ňom aj rovnaká tabuľka s evidenčným číslom a v systéme rovnaké EČV. Ak sa však majiteľ vozidla ako vlastník sťahuje do iného okresu a mení si tým trvalý pobyt, musí zmeniť aj EČV vozidla.

Aj to je podľa poslancov dôvod, prečo by mal byť zavedený systém prideľovania evidenčných čísel a s tým súvisiacich tabuliek tak, aby bolo viazané striktne na auto. „Ak ju auto raz dostane, môže ho mať do konca svojho využitia. Či sa nachádza adresa trvalého pobytu vlastníka v jednom okrese a o určitý čas v inom okrese, stále bude mať jedno EČV,“ navrhujú. Naviazanie EČV na vozidlo je podľa nich najjednoduchšie, najlogickejšie a najlacnejšie riešenie.

Koaliční poslanci zároveň navrhujú v novele zákona aj zrušenie tzv. dvojkrokového oznamovania prevodu držby vozidla na inú osobu. „Ak majiteľ doteraz predával vozidlo, musel ísť na dopravný inšpektorát, kde ho na základe splnomocnenia nového majiteľa odhlásil a nový majiteľ musel ísť na inšpektorát do svojho okresu, kde si ho prihlásil. Teraz sa to bude dať urobiť naraz na jednom mieste kdekoľvek na území Slovenska. Naša novela tak prináša viacero menších zmien, ktoré zásadným spôsobom pomôžu všetkým občanom,“ ozrejmil jeden z predkladateľov Radovan Sloboda (SaS). Účinnosť návrhu zákona sa navrhuje na 1. januára 2022.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button