Letecká doprava

V súčasnosti spotrebitelia riešia najmä nároky v prípade zrušenia letu

„Spotrebitelia v súčasnej situácii – spôsobenej pandémiou nového koronavírusu – riešia najmä to, na čo majú nárok, ak im letecká spoločnosť zrušila let,“ uviedla riaditeľka Európskeho spotrebiteľského centra v SR Katarína Zalaiová.

Dostávajú tiež otázky, čo môžu spotrebitelia urobiť, ak sa nemôžu dostať na letisko, prípadne majú obavu cestovať.

„V prípade, že ide o zrušenie letu zo strany leteckej spoločnosti, cestujúci majú právo na vrátenie 100 % ceny letenky, alebo môžu využiť náhradný let. V tomto prípade odporúčame komunikovať priamo s leteckou spoločnosťou,“ poznamenala Zalaiová.

Niektoré letecké spoločnosti ponúkajú aj poukazy, ktoré môžu cestujúci použiť v čase ich platnosti. Zalaiová zdôraznila, že cestujúci majú právo vybrať si, či chcú vrátiť peniaze, alebo prijmú poukaz. „Podľa odporúčania Európskej komisie (EK) by mali mať poukazy minimálnu dobu platnosti jeden rok a ak ich cestujúci nevyužijú, letecká spoločnosť im má vrátiť peniaze,“ skonštatovala.

Ak letecká spoločnosť let nezrušila, ale na letisko sa cestujúci nemôže dostaviť z objektívnych dôvodov, ako je napríklad uzatvorenie hraníc štátom, na ktorého území sa letisko nachádza, odporúča v prvom rade sa oboznámiť s podmienkami leteckej spoločnosti, ktorými je potrebné sa riadiť. „Vzhľadom na vzniknutú situáciu môžu letecké spoločnosti osobitne upraviť nároky cestujúcich, ktorí nebudú môcť využiť letenku z dôvodu opatrení prijatých na zabránenie šírenia koronavírusu,“ priblížila.

Ak sa cestujúci pre obavu cestovať rozhodli nevyužiť letenku, môžu požiadať leteckú spoločnosť o zrušenie rezervácie. Zalaiová však upozornila, že na zrušenie rezervácie sa uplatňujú všeobecné prepravné podmienky dopravcu. „Možnosť bezplatného zrušenia letenky preto odporúčame overiť priamo u leteckej spoločnosti, s ktorou mali letieť. Niektoré letecké spoločnosti z dôvodu mimoriadnej situácie umožňujú cestujúcim bezplatnú zmenu termínu rezervácie, alebo bezplatné zrušenie letenky. Tieto opatrenia vychádzajú z obchodnej politiky jednotlivých dopravcov,“ ozrejmila. Ako dodala, pokiaľ letecký dopravca vo svojich podmienkach také ustanovenia nemá, cestujúci môže kontaktovať leteckého dopravcu, vysvetliť situáciu a pokúsiť sa o dohodu, predmetom ktorej bude stornovanie letenky, alebo preloženie letu na neskoršie obdobie.

„Na Európske spotrebiteľské centrum v SR sa najčastejšie spotrebitelia obracajú v prípadoch veľkého meškania letu, zrušeného letu, ale aj v prípadoch stratenej, či poškodenej batožiny,“ priblížila Zalaiová. Na to, aby toto spotrebiteľské centrum prijalo na riešenie prípad týkajúci sa leteckej dopravy, musí mať letecká spoločnosť sídlo v rámci krajín Európskej únie (EÚ), v Islande, Nórsku alebo vo Veľkej Británii.

Podmienkou súčasne je, že spotrebiteľ sa pokúsil vyriešiť svoj prípad individuálne priamo s leteckou spoločnosťou, ale bezúspešne, a tiež, že spotrebiteľ nezačal konanie na súde či inom orgáne. Zároveň je to podmienené tým, že zo strany leteckej spoločnosti došlo k porušeniu práv cestujúcich na základe platných pravidiel.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button