Elektromobilita

Greenway: Budúcnosť automobilizmu je skvelá a je elektrická

Budúcnosť automobilizmu je skvelá a je elektrická. Tvrdí to manažérka spoločnosti GreenWay Infrastructure, s.r.o., Eva Olejníková.

„Pripojené, autonómne, zdieľané a elektrické autá, to sú štyri hlavné trendy, v anglickom jazyku označované aj skratkou CASE, ktoré sa v odvetví často spomínajú, keď hovoríme o smerovaní a budúcnosti automobilizmu. V našej spoločnosti GreenWay Infrastructure veríme, že práve tieto trendy, ktoré sa navzájom posilňujú a podporujú, budú formovať a meniť súčasnú podobu automobilizmu, aj keď časový rámec uvedenia plne autonómnych a zdieľaných áut nie je v súčasnosti ľahké odhadnúť,“ spresnila.
 
Obzvlášť aktuálnou a „horúcou“ témou je podľa nej elektromobilita. „Rok 2017 bol prelomovým rokom v koncepcii a celkovo v odvetví elektrických vozidiel a je jasné, že elektrické vozidlá sa v priebehu nadchádzajúcich 10 až 20 rokov stanú produktom masovej výroby. Už v súčasnosti sa zmeny na trhu dejú podstatne rýchlejšie, ako sa predpokladalo pred piatimi rokmi,“ poznamenala.
 
Technologické riešenia batérií sa podľa nej výrazne zlepšujú, takže najnovšie typy batérií sú ľahšie, lacnejšie a umožňujú výrazne väčší dojazd elektrických vozidiel. V súčasnosti sa stáva realitou 300- až 400-kilometrový dojazd elektrického auta na jedno nabitie batérie, pričom ceny batérií na trhu klesajú.
 
Upozornila, že obstarávacia cena elektrického vozidla zostáva stále vyššia v porovnaní s obstarávacou cenou tradičných modelov áut so spaľovacím motorom, ak však vezme do úvahy takmer bezúdržbovú prevádzku elektromobilu a nižšie náklady na pohon vozidla, celkové náklady vlastníctva elektrického auta sa vyrovnajú celkovým nákladom vlastníctva porovnateľného modelu benzínového alebo dieselového auta už približne po piatich rokoch užívania a prevádzky vozidla. Bloomberg New Energy Finance podľa Olejníkovej v súčasnosti predikuje, že sa obstarávacie ceny elektrických vozidiel začnú dostávať na úroveň obstarávacích cien áut so spaľovacím motorom od roku 2025, vo svetle súčasného rozvoja elektromobility je však možné predpokladať, že k vyrovnaniu obstarávacích cien dôjde skôr.
 
„Za veľmi dôležitý moment považujeme to, že väčšina producentov automobilov už oznámila plánovanú výrobu elektrických áut. Vzhľadom na súčasné vyhlásenia ohľadom plánov výroby môžeme očakávať na trhu vyše 100 modelov elektrických vozidiel do roku 2020. Toto je veľmi dôležitá skutočnosť pre masové využívanie elektromobilov – množstvo dostupných modelov pre rôzne typy využívania a rôzne životné štýly majiteľov. Tieto nové modely vozidiel budú uvedené na trh už v relatívne blízkej budúcnosti,“ doplnila.
 
Slovensko podľa nej, bohužiaľ, výrazne zaostáva v tomto trhovom trende. „Máme celosvetovo najväčšiu produkciu áut na jedného obyvateľa, a preto by bolo logické očakávať, že predstavitelia štátu budú lídrami v diskusiách o budúcnosti automobilového priemyslu, zabezpečia testovacie zariadenia pre autonómne autá, budú sa podieľať na vzdelávaní a školení pracovnej sily a na príprave budúcich zamestnancov tak, aby umožnili tranzíciu na výrobu elektromobilov,“ poznamenala. 
 
Slovenská realita je však podľa Olejníkovej iná. „V našich politických kruhoch sa o tejto téme nijako výrazne nediskutuje a nikto sa k téme nehlási ako k jednej z priorít, preto sa ako logická javí obava, že naša krajina môže v strednodobom horizonte strácať kvôli neuchopeniu týchto trendov, keď sa výroba elektromobilov začne sústreďovať tam, kde producenti nájdu dostatok vhodne pripravených ľudí na trhu práce a dostatočné kapacity podporného priemyslu,“ podčiarkla.
 
„Veríme, že vodiči na Slovensku, v Poľsku a v celej strednej a východnej Európe budú využívať stále viac a viac vozidlá na elektrický pohon, tento trend je jasný. Naša spoločnosť GreenWay Infrastructure pomáha pripraviť krajiny regiónu na rozvoj elektromobility tým, že inštalujeme a prevádzkujeme infraštruktúru nabíjacích staníc, ktorá je jednou z kľúčových súčastí ekosystému pre elektromobilitu. V súčasnosti prevádzkujeme celoštátnu sieť 27 nabíjacích staníc na Slovensku a ďalších 32 staníc v Poľsku, pričom v oboch krajinách ide o najväčšiu sieť nabíjacích staníc,“ dodala.
 
„V prvom polroku 2019 plánuje naša spoločnosť GreenWay Infrastructure uviesť do prevádzky našu prvú ultrarýchlu nabíjaciu stanicu s výkonom do 350 kilowattov (kW), ktorá umožní ešte rýchlejšie nabíjanie vozidiel pre ich dlhší dojazd,“ avizovala.

Prečítajte si aj

Back to top button