Cestná doprava

Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov

Zvýšenie bezpečnosti na priechodoch pre chodcov. Správa ciest TSK chce zvýšiť bezpečnosť na priechodoch pre chodcov.

Správa ciest (SC) Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) chce zvýšiť bezpečnosť na priechodoch pre chodcov na cestách II. a III. triedy realizáciou nových bezpečnostných prvkov. Výzvu na predkladanie ponúk zverejnila SC TSK vo vestníku Úradu pre verejné obstarávanie.

„Predmetom zákazky bude realizácia bezpečnostných prvkov a zariadení na cestách II. a III. triedy v TSK. Ide o dodanie stavebných prác vrátane materiálu na zosúladenie stavu priechodov pre chodcov s návrhom opatrení na upokojenie dopravy pri priechodoch v mestách a obciach. Dodanie materiálu a stavebných prác zahŕňa rekonštrukčnú úpravu priechodov, trvalého vodorovného a zvislého dopravného značenia, osvetlenia, inžiniersku činnosť, zariadenie staveniska a prenosné dopravné značenie,“ informuje SC TSK.

Celková hodnota zákazky sa predpokladá 117 800 eur bez DPH. Projekt bude financovaný z vlastných zdrojov. Lehota na predkladanie ponúk je do 13. októbra, pri výbere uchádzača sa použije elektronická aukcia.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button