Cestná doprava

V Prešovskom kraji opravujú ďalšie úseky ciest

Prešovský samosprávny kraj (PSK) odovzdal v pondelok stavenisko zhotoviteľovi cestnej investície podporenej z európskych štrukturálnych fondov v okresoch Bardejov a Svidník. Ako TASR informovala hovorkyňa PSK Daša Jeleňová, cieľom je zlepšiť dopravné spojenie v prihraničných oblastiach s Poľskom a zmodernizovať štyri úseky ciest. PSK zároveň dokončil rekonštrukciu, ktorej súčasťou je aj kruhová križovatka v obci Hertník.
      
Oprava komunikácií v úsekoch Raslavice – Lopúchov – Stuľany – Kuková bude stáť takmer 2,6 milióna eur. „Pre nás je to veľmi významná investícia nielen čo sa týka zvýšenia bezpečnosti a komfortu účastníkov cestnej premávky, ale predovšetkým prepojenia cestnej infraštruktúry s Poľskom, ktoré je pre nás strategickým susedom,“ uviedol predseda PSK Milan Majerský. Na slovenskej strane v rámci projektu zrekonštruujú viac ako osem kilometrov ciest.
      
Ako povedal riaditeľ Správy a údržby ciest PSK Marcel Horváth, začínajú v obci Raslavice smerom na obce Lopúchov, kde budú sanovať ťažké zosuvy na tzv. serpentínovej ceste. „Ďalej budeme pokračovať v Stuľanoch, kde prechádzame smerom na obec Kuková. Riešime tu opäť opravy vozoviek, zosuvné problémy, rovnako aj rekonštrukcie dvoch mostov v Dukovciach a Kukovej a napokon aj prieťah obcou Želmanovce,“ povedal. Stavebné práce by mali trvať 12 mesiacov, zhotoviteľom je spoločnosť Doprastav.

Prečítajte si ďalšie články z kategórie Cestná infraštruktúra

  Investíciu tohto projektu Jaslo, Bardejov a Svidník na TEN-T koridor realizujú v rámci programu cezhraničnej spolupráce V-A Poľsko – Slovensko 2014 – 2020. Celková hodnota projektu vrátane prác na poľskej strane je viac ako sedem miliónov eur.
        
  Podľa Horvátha by po tejto stavbe mala začať ďalšia, ktorá by na ňu plynule nadviazala, ide o úsek Demjata – Raslavice. Ďalšou investíciou na území kraja v pohraničí má byť aj druhá etapa modernizácie cestného napojenia Pieninských národných parkov za šesť miliónov eur.
        
  V pondelok zároveň oficiálne otvorili zrealizovanú kruhovú križovatku v obci Hertník, a to v rámci rekonštrukcie cesty III/3493 Janovce – križovatka ciest III/3493 a 3491. Cena diela dosiahla sumu približne 215.000 eur. „Ide o jednu časť celkového projektu v tomto dopravnom uzle. Realizovala sa minulý rok, tento rok už prebiehali iba finálne úpravy. Riešili sme aj stykovú križovatku za obcou Herntík,“ dodal Horváth. Podľa kraja bola časť uvedenej trasy v havarijnom stave a rozhľadové pomery na križovatkách nezodpovedali požiadavkám na bezpečnú, plynulú a efektívnu dopravu.

  V spolupráci
  transport.sk
  Zdroj
  TASR

  Prečítajte si aj

  Back to top button