Cestná doprava

V Prešove sa začali práce na rekonštrukcii najväčšej križovatky

V Prešove sa začali prípravné práce na komplexnú rekonštrukciu dvoch križovatiek ulíc Levočská – Sabinovská – Hlavná a Vajanského – Duklianska. Dopravná situácia na tomto úseku je mimoriadne komplikovaná predovšetkým v čase rannej a popoludňajšej špičky, ktoré zapríčiňujú vytváranie kolón vozidiel prechádzajúcich v smere od Levoče na Vranov nad Topľou a zo Sabinova do Prešova.

Rekonštrukciu financuje Slovenská správa ciest, ktorá na stavebné práce zatiaľ uvoľnila 50 % z predpokladaných nákladov. Celková investícia by sa podľa projektovej dokumentácie mala pohybovať na úrovni 3,3 milióna eur (99,42 milióna Sk) a jej ukončenie je naplánované v prvej polovici budúceho roka. Úprava a modernizácia križovatiek má zabezpečiť rýchlejší prejazd vozidiel týmto úsekom a rovnako aj jednoduchšie odbočovanie smerom na Sabinov a do centra mesta. Podľa Adriany Compeľovej z odboru hlavného architekta mesta Prešov v súčasnosti prebiehajú práce, ktoré zatiaľ nezasahujú do telesa križovatiek. Ide predovšetkým o rozsiahlu prekládku inžinierskych sietí, prípravné práce na prekládku trolejového vedenia a vybudovanie odbočovacieho pruhu z Duklianskej na Sabinovskú ulicu, ktorý povedie vedľa hlavného križovatkového priestoru. "V ďalšej fáze sa predĺžia jednotlivé zaraďovacie a odbočovacie pruhy a celá plocha križovatky sa zmenší, čo je predpokladom na rýchlejší prejazd úsekom," vysvetlila Compeľová. Na Vajanského ulici budú okrem iných úprav vytvorené dva odbočovacie pruhy vľavo, a to by malo podstatne skrátiť rad čakajúcich vozidiel. Obe križovatky budú riadené novou cestnou svetelnou signalizáciou, ktorá bude navzájom skoordinovaná. Dynamické riadenie bude nastavené tak, aby dĺžka svetelných signálov na semaforoch reagovala na aktuálny stav a množstvo áut zaradených v jazdných pruhoch. Okrem toho tu vzniknú aj nové prvky, ktoré uľahčia pohyb osobám so zníženou schopnosťou orientácie. Predovšetkým pôjde o signálne a varovné pásy, zvukovú signalizáciu a bezbariérové priechody pre chodcov. Prekládka a rekonštrukcia trolejového vedenia sa bude realizovať počas letných prázdnin, pretože trolejbusová doprava môže byť plne nahradená autobusovou len v tomto období.

zdroj: TASR, foto: internet

Prečítajte si aj

Back to top button