Cestná doprava

V Nemecku kontrolovali kabotáž aj týždenný odpočinok

Tesne pred koncom februára (24. a 25.2.) uskutočnil nemecký Spolkový úrad pre nákladnú dopravu (BAG) kontroly dodržiavania pravidiel kabotáže a doby povinnného týždenného odpočinku na 31 kontrolných miestach, najmä na dôležitých dopravných uzloch ako A81 v Bádensku-Württembersku alebo v prístave Hamburg.

Kontroly zabezpečovalo 114 príslušníkov cestnej a mýtnej kontroly. Okrem toho boli na vykonávanie technických cestných kontrol (TUK) nasadení technickí odborníci z cestnej inšpekčnej služby. Z celkového počtu 745 skontrolovaných vozidiel bolo 702 skontrolovaných z hľadiska dodržiavania kabotážnych predpisov. Podľa BAG bola nedovolená kabotážna preprava vykonaná v 46 prípadoch.

Okrem kabotáže sa kontroly zameriavali aj na dodržiavania časov jazdy a odpočinku. Z celkového počtu 745 skontrolovaných vozidiel bolo 176 v poriadku, v 68 prípadoch sa kontrolovalo dodržiavanie pravidelného týždenného odpočinku. Zistených bolo 35 porušení zákona, 3 sa týkali doby pravidelného týždenného odpočinku. Technické kontroly zistili tri porušenia predpisov. Celkovo boli udelené pokuty vo výške 49 678 eur.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
BAGFOTO: pxhere.com

Prečítajte si aj

Back to top button