Cestná doprava

Rakúska vláda chce zvýšiť podiel bioetanolu v motorových palivách

Rakúska vláda chce podľa ministerky pôdohospodárstva Elisabeth Köstingerovej zvýšiť podiel etanolu v motorových palivách. Keďže takmer tretinu emisií skleníkových plynov v krajine produkuje doprava, je podľa nej vývoj alternatívnych palív mimoriadne dôležitý. Palivo E10 má veľký potenciál stať sa súčasťou riešenia.

Palivo E10 z 90 % tvorí benzín a 10 % bioetanol, čiže alkohol, ktorý vzniká pri fermentácii biomasy. „Vzniknutý oxid uhličitý bol pri raste rastlín zadržaný z atmosféry, preto sú fermentácia a spaľovanie klimaticky neutrálne,“ cituje ministerku agentúra APA. Podľa jej slov ako vedľajší produkt vznikajú bielkovinové krmivá, čo umožní zníženie dovozu sóje.

V Rakúsku sa už dlho predáva palivo E5 (95 % benzínu a 5 % etanolu), zvýšenie podielu etanolu na 10 % nepredstavuje pre benzínové motory žiadny problém. Nemecko, Francúzsko, Fínsko a Švédsko už zaviedli palivo E10, ktoré v porovnaní s E5 znižuje emisie oxidov dusíka v priemere o 25 %. Zvýšenie podielu etanolu na 10 % by mohlo znížiť aj emisie pevných častíc, podľa štúdie Technickej univerzity Viedeň až o 23 %.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button