Cestná doprava

Práce na trati v Petržalke sú stále utlmené

Práce na trati v Petržalke sú stále utlmené. Stavebné práce na novej električkovej trati v bratislavskej Petržalke, v úseku od Jungmannovej po Janíkov dvor, sú naďalej utlmené.

Hlavné mesto totiž stále so zhotoviteľom nepodpísalo dodatok k zmluve, ktorý by reflektoval na rozsiahle zdražovanie cien energií a stavebných materiálov. Magistrát deklaruje, že stále ide o jeden z najdôležitejších dopravných projektov a robí všetko pre to, aby situáciu čo najskôr vyriešil. „Projekt predĺženia električkovej trate do Petržalky je pre hlavné mesto jeden z najdôležitejších dopravných projektov v Bratislave, ktorý sme zodpovedne pripravovali. Vedenie mesta robí všetko preto, aby situáciu, ktorá vznikla pre zdražovanie, čo najrýchlejšie vyriešilo,“ uviedla hovorkyňa Bratislavy Dagmar Schmucková.

Magistrát ubezpečuje, že s konzorciom intenzívne rokuje. Finalizuje tiež odborné posúdenie k zvýšeniu cien dotknutých materiálov. Deklaruje, že má záujem nájsť so zhotoviteľom dohodu, aby sa mohla električková trať dokončiť v stanovenom harmonograme. „Po tom, ako sa vyrieši dohoda o finálnej podobe dodatku k zmluve o dielo, bude aj priestor na komunikáciu so zhotoviteľom o akcelerácii prác na stavbe,“ poznamenala Schmucková. Pripomína, že nastavenie nových pravidiel je v tomto prípade zložitý proces. Poukazuje na to, že projekt obsahuje 145 stavebných objektov, 38 prevádzkových súborov. A zmluva o dielo s prílohami má niekoľko tisíc strán.

Práce na trati v Petržalke sú stále utlmené

Mestská časť Petržalka pozorne sleduje priebeh prác. Na pravidelnej báze sa snaží komunikovať s magistrátom, ktorý projekt zastrešuje, ako aj priamo so zhotoviteľom. Starosta Petržalky Ján Hrčka sa už pred časom vyjadril, že rozumie neočakávaným okolnostiam vedúcim k omeškaniu prác. Zároveň však vyjadril obavu, že extra náklady, ktorým omeškaním vzniknú, nebudú uhradené z eurofondov. Hlavné mesto musí nájsť iné zdroje, možno i z vlastného rozpočtu.

Ak by taká situácia nastala, mohol by to byť reálny problém. Pretože by mohli „utrpieť“ iné dopravné projekty naplánované v ďalších rokoch. „Som však optimistom a verím, že výstavba trate bude ukončená maximálne s prijateľným omeškaním. Financovanie bude zabezpečené a Petržalčania sa budú môcť tešiť z benefitov, ktoré im projekt prinesie,“ skonštatoval Hrčka.

Hlavné mesto sa v minulosti ohradilo voči obavám a tvrdeniam, že má alebo môže mať problém s čerpaním eurofondov. Deklarovalo, že je na prečerpanie plného objemu financií do konca roka 2023 maximálne pripravené. Financie z terajšieho operačného programu, ktoré sa nebudú stíhať využiť do konca roka 2023, je Bratislava pripravená použiť na iné dopravné projekty, ktoré je možné zrealizovať ešte do konca roka 2023. Výstavbu trate za 74,58 milióna eur bez DPH v úseku Bosákova – Janíkov dvor spustili minulý rok koncom novembra. Stavbu realizuje vysúťažená skupina dodávateľov zo Združenia NS MHD Petržalka.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button