Cestná doprava

Novela na urýchlenie stavby diaľnic bude pre D1/D4 podľa ministra potrebná až na jar

Národná rada (NR) SR na uplynulej schôdzi neschválila tzv. zrýchlený režim na prerokovanie novely zákona, ktorá má pomôcť urýchliť výstavbu diaľnic. Minister dopravy Andrej Doležal (nominant Sme rodina) pre TASR uviedol, že zmeny v tomto zákone budú pre križovatku D1/D4 potrebné, ak si to bude situácia vyžadovať, až na jar. Novelou zákona o jednorazových mimoriadnych opatreniach v príprave niektorých stavieb diaľnic a ciest pre motorové vozidlá by sa malo plénum parlamentu zaoberať v štandardnom legislatívnom procese už na nasledujúcej schôdzi.

Tým, že návrh nepôjde v skrátenom legislatívnom konaní, sa podľa Doležala znižuje riziko, že by novelu zákona nepodpísala prezidentka SR Zuzana Čaputová. „Komunikujeme veľmi intenzívne aj s prezidentkou, s jej kanceláriou, jednak po obsahovej stránke, aj po tej legislatívnej,“ priblížil minister dopravy. Dôvodom pre neschválenie zrýchleného režimu boli však podľa neho skôr rozhovory v rámci koalície.

Novela zákona má zabezpečiť, aby sa procesy pri výstavbe diaľnic ako stavieb vo verejnom záujme optimalizovali a akcelerovali. Právnu normu Doležal pred časom označil ako „lex D1/D4“. Zmena zákona súvisí s tým, že bude treba prestavať privádzače, ktoré postavil koncesionár, na obchádzkové trasy, pričom sú tam niektoré miesta, kde pravdepodobne bude ešte treba zmenu stavebného povolenia, územného rozhodnutia, prípadne posudzovanie vplyvov.

Novelou zákona sa má ustanoviť, že odkladný účinok odvolania proti stavebnému povoleniu a rozhodnutiu o zmene stavby pred dokončením možno vylúčiť. Rovnako by sa malo upraviť právo zodpovedajúce vecnému bremenu pre vlastníka elektrického, telekomunikačného a potrubného vedenia v súvislosti s potrebnou preložkou týchto vedení pri stavbe diaľnic. Zároveň sa má ustanoviť, že spojenie kolaudačného konania s konaním o zmene stavby pred dokončením sa uskutoční vždy, ak sa skutočným realizovaním podstatne nemení charakter a cieľ realizovanej stavby a zmena stavby sa realizuje na pozemkoch uvedených v stavebnom povolení pre diaľnicu.

Upraviť by sa mala aj lehota na vydanie rozhodnutia o predbežnej držbe a lehota na začatie stavebných prác v súlade s rozhodnutím o predbežnej držbe. Konania začaté a právoplatne neskončené pred účinnosťou tohto zákona by sa mali dokončiť podľa tohto zákona. Právne účinky úkonov, ktoré v konaniach nastali pred účinnosťou tohto zákona, majú zostať zachované.

Zdroj
transport.sk
Editor
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button