Cestná doprava

Na pripomienkovaní je návrh zákona o rozvoji automatizovaných vozidiel

Na Slovensku by sa mali zaviesť podmienky skúšobnej prevádzky automatizovaných vozidiel a plne automatizovaných vozidiel.

Návrh zákona, ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony v súvislosti s rozvojom automatizovaných vozidiel, je už v medzirezortnom pripomienkovom konaní. To by sa malo skončiť 22. februára. Vplýva to z informácií zverejnených na legislatívno-právnom portáli Slov-lex.

Návrh zákona okrem iného zahŕňa úpravy kompetencií národného koordinátora inteligentnej mobility a rozšírenie kompetencií orgánu typového schvaľovania v oblasti vydávania povolenia na skúšobnú prevádzku. Zároveň by mal ustanoviť podmienky povolenia prevádzky automatizovaného doručovacieho vozidla.

Právna norma má nastaviť jednoznačný podklad na aplikáciu inteligentnej mobility v podmienkach SR. Mali by sa vymedziť nové skutkové podstaty priestupkov na úseku dopravy, ktoré sú možným sprievodným javom implementácie inteligentnej mobility do praxe.

Ministerstvo dopravy a výstavby (MDV) SR by malo byť národným koordinátorom pre inteligentnú mobilitu. Zaviesť sa majú nové pojmy ako automatizované vozidlo, plne automatizované vozidlo, automatizovaný jazdný systém či automatizované doručovacie vozidlá.

Návrh zákona obsahuje aj všeobecnú povinnosť vedenia akéhokoľvek pohybujúceho sa vozidla a jazdnej súpravy vodičom. Navrhuje sa tiež rozšírenie existujúcej definície pojmu vodič aj o osobu, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom, ktoré využíva automatizovaný jazdný systém. To by malo vylúčiť možnosť vyvodzovania zodpovednosti voči umelej inteligencii, respektíve voči samotnému automatizovanému jazdnému systému alebo inej obdobnej entite.

Za následky spôsobené prevádzkou automatizovaných vozidiel má byť zodpovedný vodič. Osoba, ktorá vykonáva dohľad nad vozidlom s automatizovaným jazdným systémom, má byť povinná nepretržite sledovať situáciu v cestnej premávke a v prípade hrozby pre bezpečnosť a plynulosť cestnej premávky okamžite prevziať kontrolu nad vedením vozidla.

Automatizované doručovacie vozidlo by zároveň mohlo jazdiť aj po chodníku a iných miestach, po ktorých môžu chodiť chodci. Podmienkou je obmedzenie rýchlosti a dodržiavanie pravidiel týkajúcich sa chodcov. Mohlo by tiež jazdiť aj po komunikáciách, po ktorých môžu jazdiť cyklisti. V tom prípade by rovnako platila obmedzená rýchlosť a dodržiavanie pravidiel pre cyklistov.

MDV predpokladá, že prijatím návrhu zákona vzniknú nové požiadavky na výdavky zo štátneho rozpočtu SR v roku 2022 aj v ďalších rokoch, čo predstavuje negatívny vplyv na rozpočet verejnej správy, pričom čiastočne ide aj o rozpočtovo zabezpečené vplyvy. Rezort dopravy navrhuje účinnosť zákona na 1. júla 2022.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASR

Prečítajte si aj

Back to top button