Cestná doprava

Mesto Prešov spúšťa preferenciu MHD na prvých piatich križovatkách

Prešovská radnica zavádza preferenciu vozidiel mestskej hromadnej dopravy (MHD). V meste vznikli prvé inteligentné križovatky, ktoré dokážu vyhodnotiť meškanie spojov a na základe toho uprednostnia konkrétny autobus alebo trolejbus.

Cieľom projektu je uprednostniť na križovatkách riadených cestnou dopravnou signalizáciou vozidlá MHD tak, aby v čo najväčšej možnej miere dodržiavali cestovný poriadok a odstránili sa nežiaduce meškania. Projekt preferencie zároveň zachováva koordináciu jednotlivých križovatiek medzi sebou.

„Chceli by sme v priebehu najbližších niekoľkých rokov nastaviť celé mesto. Najbližšie sa chystá ulica armádneho generála Svobodu na Sekčove, kde by táto preferencia mala pomôcť k tomu, aby si ľudia uvedomili, že naozaj autobusom sa dostanú do miesta určenia rýchlejšie a bezpečnejšie a nemusia zaťažovať životné prostredie,“ uviedla primátorka Prešova Andrea Turčanová.

„MHD musí byť konkurencieschopná a toto je jeden z prvkov, kde by sme mohli trošku ten pomer voči individuálnej doprave zlepšiť. Preferencia sa týka v podstate všetkých liniek MHD, čiže všetky vozidlá, ktoré premávajú po Levočskej a Duklianskej ulici, komunikujú s križovatkami a sú do preferencie zaradené,“ doplnila vedúca dopravnej prevádzky Dopravného podniku mesta Prešov (DPMP) Adriana Compeľová.

Aktívna preferencia MHD v Prešove bola spustená na prvých piatich svetelných križovatkách a na jednom priechode pre chodcov so svetelnou signalizáciou. Ide o lokality Levočská – Volgogradská – Marka Čulena, Levočská – park Vlada Clementisa (priechod pre chodcov), Levočská – Obrancov mieru – Vlada Clementisa, Levočská – Janouškova – Remscheidská, Levočská – Duklianska – Sabinovská – Hlavná a Duklianska – Vajanského.

Do systému preferencie je zapojených 113 autobusov a trolejbusov MHD, v ktorých pribudli nové softvérové a hardvérové prvky. Vďaka novej technológii môžu palubné jednotky vo vozidlách komunikovať s radičmi cestnej dopravnej signalizácie, ktoré budú riadiť ich prejazd križovatkou.

„Preferencia nie je o tom, aby sme preferovali bezhlavo, ale v podstate o dodržiavaní grafikonu, ktorý má DPMP stanovený, aby vozidlá nepredbiehali a v prvom rade nemeškali. Niekedy je to samozrejme v dopravnej situácii ťažké, keď sa vytvárajú kolóny, ale hovoríme o ideálnom stave,“ doplnil za dodávateľa technológie Alfonz Lančarič.

Dodávateľom technologických prvkov potrebných na zavedenie preferencie vozidiel MHD, vrátanie ich inštalácie, je spoločnosť ALAM, s. r. o., ktorá sa stala víťazom verejnej súťaže. Celková cena dodanej technológie s inštaláciou je 214 740 eur s DPH.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
TASRFoto: presov.sk

Prečítajte si aj

Back to top button