Cestná doprava

Tunel Okruhliak razí NDS už v oboch tunelových rúrach

Tunel Okruhliak razí NDS už v oboch tunelových rúrach. Raziace práce v tuneli Okruhliak, ktorý je súčasťou stavby R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa, napredujú.

Národná diaľničná spoločnosť (NDS) zahájila razenie 1,8 kilometra dlhého tunela zo západného portálu koncom apríla. Aktuálne je v ľavej tunelovej rúre vyrazených viac ako 95 metrov a v pravej tunelovej rúre už takmer 50 metrov. Začiatok razenia tunela z východného portálu sa predpokladá začiatkom septembra. Informovali o tom z odboru marketingu a komunikácie NDS.

Ako uviedli, v súčasnosti sa na východnom portáli tunela vykonávajú terénne úpravy s následným zabezpečením svahov a realizuje sa nadzárezová priekopa. „Razenie prebieha cyklickým spôsobom počas nepretržitej prevádzky – 24 hodín denne, sedem dní v týždni. Celkovo je zapojených do procesu razenia približne 180 technických pracovníkov a tunelárov,“ priblížili z odboru marketingu a komunikácie.

Tunel Okruhliak razí NDS už v oboch tunelových rúrach

Na stavbe prešovskej R4 bol zrealizovaný pyrotechnický prieskum, výrub stromov a kríkov, ako aj stiahnutie ornice. „Ukončené sú práce na vybudovaní prístupových ciest, dočasne premostený potok Sekčov a finalizujú sa práce na preložkách inžinierskych sietí. Okrem toho sa na stavbe vykonáva sanácia podložia, vŕtajú sa vibrostĺpy a zakladajú sa násypy. Stavebné práce sa začali aj na mostoch, kde sa vŕtajú pilóty a budujú základy mostov. Najbližšie sa budú realizovať práce súvisiace s preložením vodovodov,“ doplnili z odboru marketingu a komunikácie.

Úsek na stavbe R4 Prešov – severný obchvat, II. etapa bude dlhý 10,2 kilometra. Pozostáva zo 157 stavebných objektov, 12 mostov a šiestich protihlukových stien s celkovou dĺžkou 3683 metrov. Súčasťou budovaného úseku je tunel Okruhliak s dĺžkou 1800 metrov a jedna mimoúrovňová križovatka Kapušany. Tento úsek ušetrí motoristom v priemere sedem minút, predpokladaná intenzita dopravy by mala byť na úrovni takmer 13 000 vozidiel za 24 hodín.

Editor
Peter Magerčiak

Prečítajte si aj

Back to top button