Cestná doprava

IVECO víta predĺženie výnimky z diaľničných poplatkov pre CNG a LNG nákladné vozidlá

Karl Holmeier, poslanec Nemeckého spolkového snemu a súčasne člen parlamentného výboru pre dopravu, potvrdil zámer kompetentných orgánov na predĺženie bezplatného používania nemeckých diaľnic pre ťažké nákladné vozidlá. Ak nemecký spolkový snem a spolková rada podľa očakávaní návrh schvália, budú vozidlá s pohonom na stlačený a skvapalnený zemný plyn (CNG a LNG) s hmotnosťou nad 7,5 tony oslobodené do 31. decembra 2023 od diaľničných poplatkov.

Toto predĺženie výnimky bezpochyby vítajú všetci dopravcovia prevádzkujúci na nemeckých národných i medzinárodných trasách ťažké nákladné vozidlá IVECO Natural Power, najmä kvôli geografickej centrálnej polohe krajiny, ktorá tvorí križovatku hlavných európskych diaľkových koridorov.

Výnimka z mýta ďalej zníži celkové náklady spojené s vlastníctvom nákladných vozidiel IVECO Natural Power (TCO), čo prinesie bezpochyby nezanedbateľné finančné výhody a vylepší návratnosť investícií do týchto vozidiel. Uvedené opatrenia, spolu s rozšírením distribučnej siete zemného plynu, výrazne podporia prechod na túto čistú a podstatne tichšiu technológiu.

Očakáva sa, že Nemecký spolkový snem a Spolková rada predĺžia do 31. decembra 2023 výnimku z diaľničných poplatkov (MAUT) pre vozidlá s hmotnosťou nad 7,5 tony s pohonom na zemný plyn, ktoré boli prvýkrát zavedené 1. januára 2019. To znamená, že ťažké nákladné vozidlá IVECO S-WAY NP a IVECO X-WAY NP budú aj naďalej jazdiť na nemeckých diaľniciach bezplatne, čo bezpochyby prinesie nezanedbateľný finančný prospech jednotlivým logistickým operátorom a stavebným firmám, ktoré majú tieto vozidlá vo svojich parkoch.

Thomas Hilse, prezident značky IVECO, v tejto súvislosti vyhlásil: „Správu, že výbor pre dopravu Nemeckého spolkového snemu predložil na parlamentné prerokovanie nový návrh na predĺženie výnimky z povinnosti platiť diaľničné poplatky pre ťažké nákladné vozidlá s pohonom na zemný plyn, určite vítame. Konečné rozhodnutie, ktoré sa očakáva v júni, budeme môcť považovať za spôsob uznania, že tieto technológie koncipované k nulovým emisiám sú ekologicky prínosné. Infraštruktúra pre vozidlá na skvapalnený zemný plyn sa neustále rozrastá a otvára sa čoraz viac nových čerpacích staníc, ako napríklad nedávno v Berlíne a Postupime. Spolu s rozrastajúcou sa distribučnou sieťou a súčasnými vládnymi dotáciami na tento druh paliva by toto predĺženie výnimky bolo pre našich zákazníkov jasným signálom, že prechod na LNG je nezvratný a nezastaviteľný, a navyše v kombinácii s biometánom môže byť aj bez emisií.“

Nové vozidlo diaľkovej prepravy IVECO S-WAY NP plne prispôsobené na LNG predstavuje vozidlo, na ktoré sa výnimka jasne vzťahuje, pretože ide o jediné ťažké nákladné vozidlo špeciálne určené pre diaľkovú dopravu disponujúce najlepšími autonómnymi vlastnosťami na trhu s dojazdom až 1600 km. IVECO S-WAY, uvedené na trh v roku 2019, si veľmi rýchlo získalo obľubu medzi majiteľmi i vodičmi.

Ťahač IVECO Stralis NP spoločnosti CSAD Invest Logistics
LNG ťahač IVECO nedávno testovala aj spoločnosť ČSAD Invest Logistics (FOTO: IVECO)

IVECO sa technológiám zemného plynu venuje už viac ako 20 rokov, a ponúka rad vozidiel s pohonom na zemný plyn a tiež bohaté skúsenosti získané v sieti obchodných zástupcov zabezpečujúcich servis pre viac ako 7000 týchto vozidiel predávaných po celej Európe. Nedávno testovala LNG ťahač IVECO na svojich prepravách pre dm drogerie markt aj spoločnosť ČSAD Invest Logistics.

Už dnes distribučná sieť zemného plynu pokrýva hlavné dopravné trasy naprieč Európou a jej ďalšie rozširovanie naberá na dynamike, pričom sa očakáva, že počet čerpacích staníc na LNG sa do roku 2022 zvýši z 249 (evidované v roku 2019) na viac ako 450. Vozidlá prepravujúce náklady po nemeckých cestách a diaľniciach budú môcť nielen ťažiť zo samotnej výnimky z povinnosti platiť diaľničné poplatky, ale aj využívať prevádzkové výhody dobre rozvinutej infraštruktúry, ktorá bude v krátkodobom horizonte ďalej rozšírená, keďže nemecká spolková vláda považuje zemný plyn za kľúčový prvok realizácie svojej stratégie na dosiahnutie cieľov v oblasti životného prostredia.

Signál v prospech zavádzania technológií na zemný plyn v doprave prichádza nielen z Nemecka, ale aj zo susedného Rakúska, ktoré udelilo výnimku zo sektorového zákazu jazdy v Tirolsku práve nákladným vozidlám s pohonom na LNG. 1. januára 2020 navyše vstúpila do platnosti zmena daňových pravidiel vzťahujúcich sa na zemný plyn, s tým že LNG je teraz klasifikovaný ako plyn a teda už nie je predmetom dane z fosílnych palív.

V spolupráci
transport.sk
Zdroj
Tlačová správa

Prečítajte si aj

Back to top button